Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Offentlige udgifter


De offentlige udgifter udgør omkring halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) og har således i høj grad betydning for udviklingen i samfundsøkonomien.
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Sammensætningen af statens udgifter er forankret i Finansloven, der igennem politiske forhandlinger vedtages for et år ad gangen.

 • Budgetoversigter

  Budgetoversigten er Finansministeriets regelmæssige orientering om den aktuelle status for de offentlige udgifter, finanspolitikken, de samlede offentlige finanser og statsfinanserne. Budgetoversigten omhandler blandt andet udviklingen i statens Drifts-, Anlægs- og Udlånsbudget (DAU) – herunder statens indtægter og udgifter – samt statens gæld.

 • Budgetvejledning

  Finansministeriet fastsætter de overordnede regler for anvendelsen af bevillinger i staten.

 • Databaser

  Fra Finansministeriets hjemmeside er der adgang til to interaktive databaser: Finanslovsdatabasen og Regnskabsdatabasen.

 • Finansloven og aktstykker

  Statsbudgettet danner det økonomiske grundlag for statens virksomhed i et finansår og vedtages som finanslov af Folketinget, der har bevillingsmyndigheden og tillige udøver kontrol med bevillingernes anvendelse.

 • Udgiftslofter

  Med budgetloven er indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne skal fastsættes i overensstemmelse med de mellemfristede planer og skal bidrage til opfyldelsen af de finanspolitiske målsætninger om budgetbalance i budgetloven.

 • Udgiftstyper

  Den offentlige sektor afholder forskellige typer af udgifter, som går på tværs af politikområder. Uanset, om det er beskæftigelsesområdet eller miljøområdet, vil der blive udbetalt løn og foretaget indkøb. Udviklingen i og anvendelsen af disse udgiftstyper kan analyseres.
Center for udgiftspolitik og modernisering

T 33 92 33 33
fm@fm.dk