30.10.2014

Offentlige udgifter


De offentlige udgifter udgør omkring halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) og har således i høj grad betydning for udviklingen i samfundsøkonomien.

Danske pengesedler

Sammensætningen af statens udgifter er forankret i Finansloven, der igennem politiske forhandlinger vedtages for et år ad gangen.

Pressehenvendelser

Center for udgiftspolitik og modernisering


3392 3333
fm@fm.dk

Publikationer