Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Nøgletal mv.


Der udarbejdes hvert år en række statistiske oversigter og nøgletal om den kommunale og regionale økonomi.
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Budgetter og regnskaber

Selve indsamlingen af de kommunale og regionale budgetter og regnskaber foretages af Danmarks Statistik. Normalt bliver budgetterne offentligt ultimo januar måned og regnskaberne offentliggøres normalt ultimo maj.

Se kommunale budgetter og regnskaber i statistikbanken.

Kommunale Nøgletal
Økonomi- og indenrigsministeriet udarbejder en oversigt over en lang række nøgletal og indikatorer for serviceniveau mv. Disse offentliggøres i databasen kommunale nøgletal.

Se Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Kommunefakta
www.borger.dk kan du som borger få vist en lang række nøgletal og oplysninger om din kommune. Du kan også sammenligne din kommune med andre kommuner.

Kommunal løn- og personalestatistik
Det fælleskommunale løn- og datakontor indsamler lønstatistik for næsten alle landets regioner og kommuner.
 
Se det fælleskommunale løn- og datakontors opgørelse af kommunal løn- og personalestatistik.

Øvrige links til oplysninger om kommuner og regioner: 

 


Sidst opdateret: 30.04.2012


Center for kommune- og regionsøkonomi

T 33 92 33 33
fm@fm.dk