Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Stort set uændret nettokassesaldo i 2007

22.04.2008
Nettokassesaldoen er opgjort til 82¾ mia. kr. i 2007. Det viser statsregnskabet for 2007, der er offentliggjort i dag. Dermed er nettokassesaldoen godt ¾ mia. kr. lavere end skønnet i februar på baggrund af Nationalbankens opgørelse den 3. januar 2008.
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Nettokassesaldoen er opgjort til 82¾ mia. kr. i 2007. Det viser statsregnskabet for 2007, der er offentliggjort i dag. Dermed er nettokassesaldoen godt ¾ mia. kr. lavere end skønnet i februar på baggrund af Nationalbankens opgørelse den 3. januar 2008.

Den stort set uændrede nettokassesaldo skal ses i sammenhæng med en højere DAU-saldo, der modsvares af større genudlån mv. samt beholdningsbevægelser, periodiseringer mv., jf. tabel 1 nedenfor.

Ifølge statsregnskabet kan DAU-saldoen opgøres til knap 106¼ mia. kr. i 2007. Det er ca. 10¾ mia. kr. mere end skønnet på 95½ mia. kr. i Budgetoversigt 1, februar 2008.

Det større DAU-overskud på statsregnskabet for 2007 følger primært af statslige mindreudgifter på ca. 8½ mia. kr. og i mindre omfang statslige merindtægter på ca. 2¼ mia. kr.

På udgiftsbudgettet skal mindreudgifterne ses i sammenhæng med de ministerfordelte udgifter, der er knap 9¼ mia. kr. lavere end skønnet i februar. Mindreudgifterne omfatter blandt andet en regnskabsmæssig revurdering af hensættelser vedr. det støttede byggeri, annullering af tilsagn samt regnskabsteknisk betingede mindreudgifter vedr. lokaleforsyning i forbindelse med de overtagne amtslige uddannelsesinstitutionsbygninger.

Disse mindreudgifter for i alt ca. 4½ mia. kr. har ikke likviditetsvirkning i 2007 og medvirker dermed til, at ændringen i DAU-overskuddet ikke har gennemslag på nettokassesaldoen.

Merindtægterne kan primært henføres til personskatterne, der som følge af højere frivillige indbetalinger i 2007 er godt 2½ mia. kr. højere end skønnet i februar.

For mere detaljerede oplysninger om statsregnskabet for 2007 henvises til Økonomistyrelsens oversigt over bevillingslove og statsregnskaber 

Se tabel 1 med DAU-saldo og nettokassesaldo i statsregn-skabet for 2007 (PDF) her.