10.07.2015

Aftale om kommune- og regionsaftaler

Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale om gensidigt at bakke op om de økonomiaftaler, som den til enhver tid siddende regering indgår med kommuner og regioner.

09.07.2015

Hjort: Regulering af grundskyld er fastsat ved lov

Niveauet for regulering af grundskylden er fastsat ved lov og kan derfor ikke ændres som en del af en kommuneaftale. Det fastslår finansminister Claus Hjort Frederiksen som en kommentar til De Konservatives udmelding om, at partiet ikke vil stemme for aktstykket om kommunernes økonomi for 2016.

26.05.2015

Budgetoversigt 1: Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 1, maj 2015, der indeholder en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser. Budgetoversigt 1 viser, at regeringens politik med fokus på bedre velfærd og flere job fortsat ligger inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik. Både i 2015 og 2016 er de skønnede offentlige underskud således på den rigtige side af EU's underskudsgrænse på 3 pct. af BNP.

26.05.2015

Ny publikation: Danmark på sikker vej

Regeringen har præsenteret planen ”Danmark på sikker vej – Plan for et stærkere fællesskab”. Planen viser, hvordan regeringen ønsker at anvende det økonomiske råderum frem mod 2020 på forskellige områder.

19.05.2015

Direktør Niels Gotfredsen har fået nyt job

Direktør for Moderniseringsstyrelsen Niels Gotfredsen har fået nyt job som chef for eSecurity i Nets, der blandt andet har ansvaret for NemID i Danmark og BankID i Norge. Niels Gotfredsen fratræder dermed stillingen som direktør for Moderniseringsstyrelsen med virkning 15. juni 2015.