25.05.2016

Pressemøde om Økonomisk Redegørelse

Fredag d. 27. maj kl. 9.15 præsenterer finansminister Claus Hjort Frederiksen Økonomisk Redegørelse. I den forbindelse afholdes der pressemøde i Finansministeriets Rentekammer.

23.05.2016

Finansministeriets tal er en uvildig vurdering af dansk økonomi

Politiken skriver i dag en artikel om, at nogle økonomer sår tvivl om uvildigheden af finansministeriets vurdering af den offentlige økonomi, nærmere bestemt den strukturelle offentlige saldo. Det antydes, at ministeriets tal ligger under for politisk bestillingsarbejde.

18.05.2016

EU-Kommissionens landeanbefalinger til Danmark 2016

I dag har EU-Kommissionen offentliggjort sine udkast til EU’s årlige anbefalinger til den økonomiske politik i EU-landene, herunder til Danmark. Anbefalingerne er et centralt redskab i den økonomisk-politiske koordinering i EU (det såkaldte europæiske semester). Alle EU-lande, bortset fra lande med låneprogrammer, modtager anbefalinger.

12.05.2016

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi – et stærkere og mere trygt digitalt samfund

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Strategien skal medvirke til at forme fremtidens digitale Danmark og sikre, at den offentlige sektor kan gribe ud efter de teknologiske muligheder for at skabe yderligere værdi, vækst og effektivisering, mens danskernes tryghed og tillid til det digitale samfund fastholdes.

09.05.2016

Stemmeaftale om ændring af politikeres vederlæggelse

Der er indgået en stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger.

06.05.2016

Flygtningetilstrømning er ikke fordel for de offentlige finanser

Beregninger i Konvergensprogrammet 2016 har givet anledning til misforståelser omkring effekten på de offentlige finanser af tilstrømningen af flygtninge og migranter på længere sigt. Således skriver eksempelvis Politiken d. 5. maj under overskriften ”Flygtninge vil gavne økonomien”, at de tusindvis flygtninge i Danmark vil give økonomisk overskud på sigt ifølge regeringens embedsmænd. At flygtningen skulle være en fordel for de offentlige finanser er ikke et retvisende billede.

04.05.2016

IMF artikel IV-konsultation maj 2016

Den Internationale Valutafond (IMF) har i dag offentliggjort sine foreløbige konklusioner på Artikel IV-konsultationen i Danmark. Artikel IV-konsultationerne er et led i Valutafondens almindelige overvågning af alle medlemslandenes økonomier. Ved konsultationerne analyseres landets økonomiske udvikling og den økonomiske politik. IMF’s seneste artikel IV konsultation fandt sted i efteråret 2014.

26.04.2016

Reduceret råderum kræver skarpe prioriteringer

Råderummet frem mod 2020 er historisk stramt. Råderummet er reduceret fra 15 mia. kr. til 10 mia. kr. frem mod 2020. Det skyldes navnlig faldende oliepriser. Samtidig betyder den store flygtningetilstrømning at udgiftspresset øges inden for råderummet. Det viser regeringens Konvergensprogram 2016.