11.02.2016

Samarbejde om bedre integration

Regeringen indleder i dag trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter og drøftelser med kommunerne. Danmark står i en ekstraordinær situation, der kræver ekstraordinære løsninger og handling her og nu. Derfor er det vigtigt, at vi alle løfter i flok, så vi sammen kan løse problemerne og passe på Danmark.

08.02.2016

Finansministeren på besøg hos de danske styrker i Irak

Forsvarsminister Peter Christensen og finansminister Claus Hjort Frederiksen har netop afsluttet et døgns besøg hos det danske styrkebidrag i Irak, hvor de fik anledning til at få et vigtigt førstehåndsindtryk af situationen i landet.

30.01.2016

Finansministeriet giver ikke ’misvisende tal’ til IMF

Det fremgår af en nyhed fra radiostationen Radio 24syv, at Finansministeriet skulle have overdrevet udgifterne til asylansøgere i en nyligt udgivet rapport fra den Internationale Valutafond IMF. Dette er ikke korrekt. Finansministeriet har givet IMF de oplysninger, som IMF bad om.

18.01.2016

Vederlagskommissionen har afgivet sin rapport

Vederlagskommissionen blev nedsat i 2014. Det var en folketingsbeslutning om udmøntning af politisk aftale om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikere (B 96), der lå til grund for kommissionen.

15.01.2016

Kommunerne lægger ansvarlige budgetter for 2016

Endelige budgettal fra Danmarks Statistik viser, at kommunernes budgetter samlet set flugter med det aftalte niveau i økonomiaftalen for 2016. De budgetterede anlægsudgifter ligger lidt over det aftalte niveau, mens serviceudgifterne ligger lidt under.