Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Center for kommuneøkonomi og regioner


Centrets centrale arbejdsopgave vedrører den overordnede styring af den kommunale og regionale økonomi. Centret har således ansvaret for forberedelserne af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner.
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Kontoret foretager udgiftsanalyser, evaluering af politikinstrumenter samt opgaver i relation til finanslovarbejdet og økonomiforhandlingerne mv.

Centrets ansvar vedrørende kommunerne omfatter de borgernære velfærdsområder. Arbejdet med velfærdsområdet tæller blandt andet ældre, børn og udsatte grupper, herunder satspuljen.

I forhold til regionerne omfatter centrets arbejdsområder sygehuspolitik, den primære sundhedssektor, øvrig sygesikring, forebyggelse og regionernes økonomi.

Centeret er også ansvarlig for boligområdet og landdistrikter. Her omfatter arbejdsområderne den almene boligsektor, initiativer vedrørende bypolitik samt indsatser i forhold til landdistrikterne.

Derudover har centret ansvaret for finanslovsparagrafferne § 14. By, Bolig og Landdistrikter, § 15. Social- og Integrationsministeriet og § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Kontorchef Niels Würgler Hansen
T 25 27 56 41 

Kontorchef Julie Vig Albertsen
T 25 37 48 30 


Sidst opdateret: 07.11.2013