Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige26  af  30Næste

Bilag 1.3


Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

fortsat fra forrige side.

Tabel B.10 Eksport og import i faste priser.

  2000 2000 2001 2002 2003
  Mia. kr. ---- Realvækst i pct. -----
Eksport af:
Landbrugsvarer mv. 72,3 2,7 5,0 3,0 3,0
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 272,6 12,8 0,8 2,6 6,8
Øvrige varer 1) 65,5 8,5 -6,5 1,7 1,5
Tjenester i alt 157,1 15,7 10,4 1,9 4,7
I alt 567,4 11,5 3,0 2,4 5,3
Import af:
Landbrugsvarer mv. 34,1 5,6 1,5 3,0 5,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 281,1 9,4 -0,6 3,0 5,8
Øvrige varer 1) 53,2 8,6 -0,7 0,0 2,6
Tjenester i alt 123,0 20,9 8,9 1,1 6,2
I alt 491,4 11,2 1,4 2,3 5,6

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.11 Eksport- og importpriser.

  2000 2000 2001 2002 2003
  Mia. kr. Stigning i pct. i f.t. året før
Eksportpriser for:
Landbrugsvarer mv. 72,3 6,2 5,4 1,6 3,0
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 272,6 1,7 3,8 1,7 2,8
Øvrige varer 1) 65,5 21,8 1,9 -2,7 3,5
Tjenester i alt 157,1 21,9 7,6 -3,3 -3,6
I alt 567,4 10,7 4,7 -0,5 0,9
Importpriser for:
Landbrugsvarer mv. 34,1 5,1 2,5 2,0 2,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 281,1 4,4 2,4 1,5 2,5
Øvrige varer 1) 53,2 24,2 2,1 -2,7 3,4
Tjenester i alt 123,0 16,3 4,9 -3,2 -3,0
I alt 491,4 9,9 3,5 -0,6 1,0

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.12 Det private forbrug fordelt på undergrupper.

  2000
Niveau
2001 2002 2003 2001 2002 2003
  Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.enhed
Forbrug i alt 613,3 1,1 1,5 2,3 1,1 1,5 2,3
Detailomsætning 225,7 1,9 1,2 2,3 0,8 0,5 0,9
Heraf:              
- Fødevarer 70,3 1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1
- Nydelsesmidler 35,0 -1,4 1,7 1,7 -0,1 0,1 0,1
- Øvrige ikke-varige varer 71,4 2,4 1,0 3,0 0,3 0,1 0,4
- Øvrige varige varer 49,0 4,4 1,3 3,5 0,4 0,1 0,4
Bilkøb 23,9 -18,0 4,0 8,0 -0,8 0,1 0,3
Brændsel, m.m. 35,2 3,0 0,5 1,5 0,2 0,0 0,1
Benzin og lignende 18,9 0,3 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Boligbenyttelse 128,9 1,1 1,2 1,2 0,2 0,2 0,2
Kollektiv trafik mv. 1) 28,1 5,9 2,6 2,7 0,3 0,1 0,1
Øvrige tjenester 153,4 2,1 2,6 2,6 0,5 0,6 0,6
Turistudgifter 32,2 16,5 -8,0 8,0 0,7 -0,4 0,4
Turistindtægter 2) 33,0 15,3 -4,0 7,0 -0,8 0,2 -0,4

1) Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon.

2) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen af det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – indgår i detailomsætningen m.v.

Tabel B.13 Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer.

Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Privat sektor i alt -23,9 -10,4 -12,2 13,0 14,3 14,7
- Husholdninger -30,9 -50,2 -53,1 -19,8 -23,0 -28,1
- Selskaber 7,0 39,8 40,9 32,7 37,3 42,8
Offentlig forvaltning og service 13,1 38,2 32,7 26,0 26,1 31,0
Udland 1) -10,8 27,9 20,5 38,9 40,5 45,6

1) For udlandet svarer nettofordringserhvervelsen – stort set (dvs. bortset fra kapitaloverførsler) – til saldoen på betalingsbalancens løbende poster ifølge nationalregnskabet.

Tabel B.14 Disponibel indkomst, privat forbrug og opsparing.

Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Husholdninger:
Bruttooverskud
126,8 129,2 136,5 143,5 149,8 155,7
Lønsum 627,8 654,2 684,5 714,7 739,8 770,5
Nettoformueindkomst -10,3 -13,2 -12,3 -12,4 -12,8 -8,5
Primær bruttoindkomst 744,3 770,3 808,7 845,8 876,9 917,7
Sociale ydelser 235,3 240,7 250,7 259,8 266,3 274,1
Andre løbende nettooverførsler -0,1 -3,7 -1,7 -0,8 -2,5 -2,7
- Løbende indkomst- og formueskatter 313,2 334,6 346,1 350,1 364,5 383,3
- Bidrag til sociale ordninger 70,2 78,3 81,5 79,0 83,4 88,1
Disponibel bruttoindkomst 596,0 594,4 630,1 675,7 692,7 717,6
- Forbrug 581,3 597,5 613,3 636,7 657,3 685,7
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber og (private) pensionskasser 1) 15,5 13,4 9,1 11,5 14,9 17,8
Bruttoopsparing 30,3 10,3 25,9 50,6 50,3 49,7
Bruttoinvesteringer 59,9 62,7 76,8 68,7 71,1 75,8
Nettokapitaloverførsler -1,3 2,3 -2,2 -1,7 -2,1 -2,1
Nettofordringserhvervelse -30,9 -50,2 -53,1 -19,8 -23,0 -28,1
Selskaber:
Bruttooverskud
200,3 221,6 263,1 271,7 274,7 289,3
Nettoformueindkomst 7,8 15,6 -1,4 -8,3 -7,6 -10,4
Primær bruttoindkomst 208,1 237,2 261,7 263,4 267,2 278,8
Bidrag til sociale ordninger 38,8 39,0 38,0 41,7 45,1 48,8
Andre løbende nettooverførsler 1,7 -2,0 -7,6 -7,3 -5,6 -5,2
- Løbende indkomst- og formueskatter 32,7 36,6 30,7 43,1 40,7 37,8
- Sociale ydelser 23,3 25,6 28,9 30,2 30,2 31,0
Disponibel bruttoindkomst 192,6 212,0 232,5 224,6 235,7 253,6
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber og (private) pensionskasser 1) 15,5 13,4 9,1 11,5 14,9 17,8
Bruttoinvesteringer 170,8 161,9 182,8 180,5 183,4 192,9
Nettokapitaloverførsler 0,6 3,2 0,3 0,2 -0,2 -0,1
Nettofordringserhvervelse 7,0 39,8 40,9 32,7 37,3 42,8
Privat sektor:
Bruttoverskud
327,1 350,8 399,6 415,3 424,6 445,0
Lønsum 627,8 654,2 684,5 714,7 739,8 770,5
Nettoformueindkomst -2,5 2,4 -13,7 -20,8 -20,4 -19,0
Primær bruttoindkomst 952,4 1007,4 1070,4 1109,2 1144,0 1196,5
Sociale ydelser 212,0 215,2 221,8 229,7 236,1 243,1
Andre løbende nettooverførsler 1,6 -5,7 -9,3 -8,0 -8,1 -7,9
- Løbende indkomst- og formueskatter 345,9 371,2 376,8 393,2 405,2 421,1
- Bidrag til sociale ordninger 31,4 39,3 43,5 37,4 38,3 39,3
Disponibel bruttoindkomst 788,7 806,4 862,6 900,3 928,5 971,3
- Forbrug 581,3 597,5 613,3 636,7 657,3 685,7
Bruttoopsparing 207,4 208,9 249,3 263,6 271,1 285,5
Bruttoinvesteringer 230,7 224,7 259,6 249,1 254,6 268,7
Nettokapitaloverførsler -0,6 5,4 -1,9 -1,5 -2,2 -2,2
Nettofordringserhvervelse -23,9 -10,4 -12,2 13,0 14,3 14,7

1) Beløbet indgår i husholdningernes opsparing, men ikke i deres disponible bruttoindkomst.

Tabel B.15 Disponibel indkomst, privat forbrug og opsparing.

Pct.vis stigning i f.t. året før 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Husholdninger:
Bruttooverskud
-2,4 1,9 5,6 5,2 4,4 3,9
Lønsum 5,8 4,2 4,6 4,4 3,5 4,1
Nettoformueindkomst
Primær bruttoindkomst 4,6 3,5 5,0 4,6 3,7 4,7
Sociale ydelser 1,3 2,3 4,1 3,6 2,5 2,9
Andre løbende nettooverførsler
- Løbende indkomst- og formueskatter 1,0 6,8 3,4 1,1 4,1 5,2
- Bidrag til sociale ordninger 9,7 11,6 4,0 -3,0 5,6 5,6
Disponibel bruttoindkomst 4,6 -0,3 6,0 7,2 2,5 3,6
- Forbrug 3,6 2,8 2,6 3,8 3,2 4,3
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber og (private) pensionskasser
Bruttoopsparing 45,0 -66,0 151,1 95,4 -0,6 -1,0
Bruttoinvesteringer 28,4 4,8 22,4 -10,6 3,6 6,5
Nettokapitaloverførsler
Nettofordringserhvervelse
Selskaber:
Bruttooverskud
-4,1 10,6 18,7 3,3 1,1 5,3
Nettoformueindkomst
Primær bruttoindkomst -4,4 13,9 10,4 0,6 1,4 4,4
Bidrag til sociale ordninger 14,9 0,5 -2,6 9,7 8,2 8,3
Andre løbende nettooverførsler
- Løbende indkomst- og formueskatter 13,9 11,9 -16,1 40,4 -5,6 -7,1
- Sociale ydelser 7,2 9,6 13,2 4,2 0,2 2,6
Disponibel bruttoindkomst -5,2 10,1 9,6 -3,4 5,0 7,6
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber og (private) pensionskasser 1)
Bruttoinvesteringer 4,0 -5,2 12,9 -1,3 1,6 5,2
Nettokapitaloverførsler
Nettofordringserhvervelse
Privat sektor:
Bruttoverskud
-3,5 7,2 13,9 3,9 2,2 4,8
Lønsum 5,8 4,2 4,6 4,4 3,5 4,1
Primær bruttoindkomst 2,5 5,8 6,3 3,6 3,1 4,6
Sociale ydelser 0,7 1,5 3,1 3,6 2,8 3,0
Andre løbende nettooverførsler
- Løbende indkomst- og formueskatter 2,1 7,3 1,5 4,3 3,1 3,9
- Bidrag til sociale ordninger 3,9 25,4 10,6 -14,1 2,6 2,5
Disponibel bruttoindkomst 2,1 2,2 7,0 4,4 3,1 4,6
- Forbrug 3,6 2,8 2,6 3,8 3,2 4,3
Bruttoopsparing -2,1 0,7 19,3 5,7 2,8 5,3
Bruttoinvesteringer 9,4 -2,6 15,5 -4,0 2,2 5,5
Nettokapitaloverførsler
Nettofordringserhvervelse

Anm.: Når der ikke er angivet tal i visse af linjerne, skyldes det, at det ikke er meningsfuldt at beregne pct.vise ændringer for saldo-/nettostørrelser.

Tabel B.16 Opsparingskvoter, brutto.
Pct. af disponibel indkomst 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Privat sektor i alt 26,3 25,9 28,9 29,3 29,2 29,4
Husholdninger 5,1 1,7 4,1 7,5 7,3 6,9
Do. korrigeret 1) 3,7 2,4 4,8 5,8 6,1 6,5

1) Korrigeret for aktieafkastskat og den særlige pensionsopsparing, jf. afsnit 3.1.

fortsættes på næste side.Forrige26  af  30Næste