Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige2  af  14Næste

Lige muligheder – Kolofon


Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Titel: Lige muligheder
Undertitel: Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft
Forfatter: Finansministeriet
Udgiver: Finansministeriet
Ansvarlig institution: Regeringen
Copyright: Finansministeriet
Anden bidragyder: Omslag: BGRAPHIC
Tryk og web: Schultz Grafisk
Emneord: Lige muligheder, Negativ social arv, Udsatte børn og unge, Personlige ressourcer, Tidlig indsats, Skolegang og uddannelse, Netværk, Forældreansvar, Tværgående indsatsResumé:
Regeringen vil sætte ind med en ekstra indsats over for de børn og unge, som har fået en skæv start på livet. Indsatsen sætter fokus på at styrke udsatte børn og unges personlige ressourcer, så de i højere grad kan udnytte tilværelsens muligheder. Få sig en uddannelse, udvikle et netværk og begå sig socialt.

Med regeringsudspillet præsenteres 18 nye initiativer, hvortil der er afsat en samlet ramme på 600 mio. kr. over en 4-årig periode. Regeringen vil søge satspuljepartiernes opbakning til udmøntning af midlerne.

For at give børn og unge lige muligheder sættes der ind på fire hovedindsatsområder:

  • Tidlig indsats - fordi forskelle i livschancer grundlægges allerede tidligt i barndommen
  • Skolegang og uddannelse - fordi uddannelse er afgørende for at klare sig senere hen i livet
  • Netværk - fordi det er vigtigt at have nogle at støtte sig til
  • Forældreansvar - fordi forældrene spiller en helt central rolle for et barns udvikling

Læs mere om regeringsudspillet Lige muligheder - styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft.

Sprog: Dansk
Oplag: 2.000
Pris: Gratis (ekskl. porto og ekspeditionsgebyr)
Den elektroniske versions ISBN: 87-7856-850-1
Den trykte versions ISBN: 87-7856-849-8
Version: 1.0
URL: www.fm.dk
Dato: 2007-09-04
Format: html, gif, jpeg, pdf, css
Inventarliste: default.htm, download.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kolofon.htm, fors.jpg, s05.jpg, s07.jpg, s08.jpg, s11.jpg, s13.jpg, s14.jpg, s15.jpg, s16.jpg, s17.jpg, s22.jpg, get_adobe_reader.gif, 87-7856-850-1.pdf
Publikationsstandard nummer: 2.0
I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Schultz Information
Herstedvang 4
2620 Albertslund
Telefon 43 63 23 00
Fax: 43 63 49 69
E-mail: schultz@schultz.dk
Hjemmeside: www.schultz.dk

Publikationen kan bl.a. hentes på

Statsministeriets hjemmeside: www.stm.dk
Socialministeriets hjemmeside: www.social.dk
Finansministeriets hjemmeside: www.fm.dk

Forrige2  af  14Næste