Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige11  af  14Næste

Definitioner af finansielle nøgletal


Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Nedenfor beskrives de i publikationen anvendte definitioner af finansielle nøgletal. Det bemærkes, at der i forhold til selskabernes årsrapporter kan forekomme afvigelser fra nøgletallene grundet forskellige definitioner.[1]

Overskudsgrad

Overskudsgraden beregnes som resultat af primær drift (dvs. før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster) i procent af nettoomsætningen. Dette nøgletal viser, hvor stor en del af omsætningen der bliver til indtjening i virksomheden og dermed bidrager til årets resultat.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden beregnes som resultat af primær drift (dvs. før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster) i procent af de samlede gennemsnitlige aktiver. Nøgletallet udtrykker således forrentningen af den samlede kapital (egenkapital og fremmedkapital), der er bundet i virksomheden.

Forrentning af investeret kapital

Forrentning af investeret kapital (ROCE) beregnes som summen af resultat af primær drift og årets finansielle indtægter i forhold til gennemsnitlig investeret kapital (totale kapital på balance fratrukket rentefri gæld). Af de i denne publikation omtalte selskaber er det kun DSB, SAS AB og Post Danmark A/S, der offentliggør dette nøgletal.

Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning beregnes som årets regnskabsresultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Nøgletallet angiver således forrentningen af de værdier, ejerne har bundet i virksomheden.

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden udregnes som egenkapitalens andel af de samlede aktiver ultimo, dvs. hvor stor en del af aktiverne der er finansieret af ejerne.


Fodnoter

[1] På nær forrentning af investeret kapital, hvor selskabernes egne beregninger er benyttet.

Forrige11  af  14Næste