27.08.2015

Statens selskaber 2015

Statens selskaber 2015 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2014 ejede staten aktier i 20 aktieselskaber, fem selvstændige offentlige virksomheder og fire interessentselskaber. Derudover er Eksport Kredit Fonden, Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande medtaget i publikationen. Alle tre er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber.

24.08.2015

Økonomisk Redegørelse, august 2015

Dansk økonomi er i fremgang. Men vi må desværre konstatere, at de offentlige finanser er svækket i forhold til billedet i den seneste økonomiske prognose fra foråret.

19.02.2015

Finanslov for finansåret 2015

Finansloven for 2015 blev vedtaget af Folketinget d. 18. december 2014. Formelt er det finanslovforslaget for 2015 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2015.