Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Statens selskaber

23.06.2011
Hovedformålet med Statens selskaber 2011 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer.
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

I oktober 2010 blev Naviair – der leverer lufttrafiktjeneste til luftfarten – omdannet fra en statsvirksomhed til en selvstændig offentlig virksomhed.

Bornholmstrafikken A/S blev i januar 2011 fusioneret med Danske Færger A/S. I forbindelse med fusionen etableredes det af Transportministeriet ejede Bornholmstrafikken Holding A/S, som herefter ejer halvdelen af det fusionerede selskab Danske Færger A/S. Den anden halvdel ejes af Clipper Group A/S.

Den finansielle krise førte til, at staten i medfør af kreditpakken i 2009 indskød hybrid kernekapital i kreditinstitutter. En række institutter fik adgang til at kunne konvertere den statslige hybride kernekapital til aktier. Aarhus Lokalbank A/S valgte i begyndelsen af 2011 som følge af betydelige nedskrivninger at gøre brug af denne mulighed. Staten har siden den 21. marts 2011 haft en ejerandel i banken på godt 45 pct.

Disse og andre begivenheder beskrives nærmere i Statens selskaber 2011.