Sammenhængsreform

Borgeren først - en mere sammenhængende offentlig sektor

Innovationsminister Sophie Løhde igangsætter arbejdet med at skabe en sammenhængende offentlig sektor.

Seneste nyheder
17.01.2018

Regeringen etablerer 4.000 statslige arbejdspladser

Bedre balance II: Regeringen præsenterer i dag en ny, ambitiøs plan for et Danmark i bedre balance. Med planen etableres 4.024 arbejdspladser i hele landet, og samtidig oprettes 10 uddannelsesstationer med op til 1.000 uddannelsespladser uden for København.

16.01.2018

Kommunernes budgetter lander inden for det aftalte niveau

Den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2018 viser, at kommunerne lever op til økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Derfor får kommunerne nu udbetalt de 4 mia. kr. af bloktilskuddet, som har været betinget af, at aftalen overholdes.

16.01.2018

Minister: Aftale er et vigtigt skridt på vejen

En bred politisk aftale skal gøre ny lovgivning mere enkel og klar til en digital virkelighed. Innovationsminister Sophie Løhde mener, at digitaliseringsklar lovgivning kan være med til at nedbringe bureaukratiet markant i den offentlige sektor og frigøre millioner af timer til kernevelfærd.

11.01.2018

Minister vil indgå partnerskab om nationale mål

Innovationsminister Sophie Løhde inviterer KL og Danske Regioner til at indgå i et forpligtende partnerskab om fælles nationale mål, der skal fungere som drivkraft i udviklingen af den offentlige sektor de kommende år.

Publikationer