02.02.2006

Rapport fra Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet


Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet offentliggør i dag sin rapport om voksen- og efteruddannelsesindsatsen i Danmark.


Trepartsudvalget blev nedsat i september 2004 med henblik på at kortlægge og analysere den nuværende voksen- og efteruddannelsesindsats i Danmark. Med afsæt heri skulle udvalget endvidere fremsætte anbefalinger om, hvordan målsætningen om livslang opkvalificering og uddannelse for alle kan realiseres i samspil mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige.

Trepartsudvalget har nu færdiggjort sit arbejde. Udvalget anbefaler på den baggrund, at der sker en styrkelse af den samlede voksen- og efteruddannelsesindsats. Udvalget anbefaler særligt, at der sker en styrkelse af indsatsen for de grupper, som er særligt udsatte, herunder visse ufaglærte, personer med svage eller snævre kompetencer og personer med utilstrækkelige læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder.

Udvalget anbefaler, at en styrkelse af VEU-indsatsen sker i et tæt samspil mellem det offentlige, arbejdsgivere og lønmodtagere.

I henhold til kommissoriet for Trepartsudvalget følges udvalgets arbejde op af en trepartsdrøftelse mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om mulighederne for at styrke indsatsen for livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet i et samspil mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige.

Her kan du læse mere om bind 1

Her kan du læse mere om bind 2

Her kan du læse mere om sammenfatningen

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer