28.02.2008

Aftale om en jobplan


Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance har i dag indgået aftale om en jobplan, som skaffer mere arbejdskraft i Danmark. Både i dag og på længere sigt.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance har i dag indgået aftale om en jobplan, som skaffer mere arbejdskraft i Danmark. Både i dag og på længere sigt.

Lige nu er der hårdt brug for flere hænder og hoveder på det danske arbejdsmarked. Men manglen på arbejdskraft er ikke kun en midlertidig udfordring skabt af de gode konjunkturer. Manglen på arbejdskraft er en vedvarende udfordring på grund af den demografiske udvikling.

Jobplanen vil samlet set øge arbejdsudbuddet både her og nu, men også på lidt længere sigt. Jobplanen bidrager dermed til at dæmpe det aktuelle pres på arbejdsmarkedet og understøtter en stabil økonomisk udvikling.

Aftalen indeholder syv hovedpunkter:

 • Sikkerhed for retten til førtidspension
  Førtidspensionister på gammel ordning får fuld sikkerhed for, at de ikke risikerer at miste retten til førtidspension, hvis de arbejder.
 • Folkepensionister skal have bedre muligheder for at arbejde
  Der indføres et særligt bundfradrag på 30.000 kroner om året til folkepensionister. Derudover nedsættes beskæftigelseskravet for opsat pension, så man kun skal arbejde 1.000 timer om året (ca. 19 timer om ugen) mod 1.500 timer i dag (29 timer om ugen).
 • Skattenedslag til 64-årige i arbejde
  Der indføres et særligt skattenedslag på op til 100.000 kroner for 64-årige i arbejde, hvis de har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år og har haft en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst under 550.000 kr. fra 57 til 59 års alderen.
 • Reglerne om supplerende dagpenge justeres
  Reglerne for supplerende dagpenge harmoniseres og justeres for alle, så der fremover kan modtages dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.
 • Genåbning af voksenlærlingeordningen
  Der åbnes igen for optag på voksenlærlingeordningen i 2008 med mulighed for uddannelse af yderligere 1500 voksenlærlinge.
 • Handlingsplan for sygefravær
  Regeringen fremlægger en handlingsplan for nedbringelse af sygefravær i løbet af sommeren 2008. Regeringen vil invitere aftalepartierne til døftelser om handlingsplanen efter sommerferien.
 • Øget indsats for international rekruttering
  Aftalepartnerne er blevet enige om, at manglen på arbejdskraft også skal løses ved at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Det bliver lettere for velkvalificeret arbejdskraft at komme til Danmark. Danmark skal kendes som et godt sted at arbejde med tryghed og ordnede forhold. Blandt de væsentligste initiativer kan nævnes, at beløbsgrænsen i jobkortordningen sænkes fra 450.000 til 375.000 kroner om året, samt at Green-card ordningen udvides.

Regeringen vil nu indarbejde initiativerne på finansloven for 2008. Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: Regeringen har indgået en bred aftale om en jobplan, der øger arbejdsudbud og beskæftigelse. Det letter presset på arbejdsmarkedet og på konkurrenceevnen. Dermed har partierne bag aftalen taget et vigtigt medansvar for en fortsat ansvarlig økonomisk politik.

Danmark mangler arbejdskraft, og det koster virksomhederne og samfundet dyrt i form af tabte ordrer og lavere vækst. Derfor er det godt, at regeringen nu fremlægger en jobplan, som fem af Folketingets partier står bag, og som øger udbuddet af arbejdskraft, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen udtaler: Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes os at komme igennem med en bred aftale. Manglen på arbejdskraft er en udfordring, som et flertal i Folketinget tager meget alvorligt og ønsker at løse på bedste vis. Med aftalen sikrer vi danske arbejdspladser mere arbejdskraft - fra både ind- og udland. Det er helt afgørende for, at vi kan fastholde dansk velstand og velfærd i allerhøjeste gear.

Læs aftaleteksten her.

Yderligere oplysninger: Søs Marie Serup, tlf. 3392 4008, mobil 2526 2734.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer