03.11.2008

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009


Der er i dag indgået en samlet aftale om udmøntning af satspuljen for 2009. Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten står bag aftalen.

Med aftalen er satspuljepartierne enige om udmøntningen af ca. 846 mio. kr. i 2009, der anvendes til at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt personer på overførselsindkomster. I perioden 2009-2012 udmøntes i alt knap 4,3 mia. kr., jf. tabel 1.

Der er blandt satspuljepartierne enighed om blandt andet at afsætte midler til følgende initiativer:

  • En behandlingsret på det voksenpsykiatriske område.
  • En styrket indsats for udsatte børn og unge med fokus på en tidlig og forebyggende indsats (Barnets Reform).
  • En initiativpakke målrettet lejere, der sættes ud af deres bolig.
  • Forbedringer af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere.
  • En strategi for fastholdelse og integration af personer med handicap på arbejdsmarkedet.
  • Styrkelse af sammenhængskraft og initiativer, der skal modvirke marginalisering af nydanske børn og unge.

Tabel 1

Udmøntning af satspuljen for 2009

2009

2010

2011

2012

Psykiatri og sundhed for socialt udsatte

132,0

175,5

386,0

496,0

Udsatte grupper

289,2

295,8

297,1

306,3

Handicappede

402,9

410,6

405,9

403,8

Svage grupper på arbejdsmarkedet

16,8

11,4

34,8

76,0

Integration

37,0

37,0

37,0

36,6

Øvrige initiativer

14,9

20,7

18,0

4,3

Omprioriteringer

-46,9

-6

-3,8

-3

I alt

845,9

945,0

1.175,0

1.320,0

Se også følgende bilag
 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer