Kommuner og regioner


Kommuner og regioner har ansvaret for langt hovedparten af de borgernære serviceopgaver og spiller dermed en central rolle i den offentlige sektor.

Mor og barn ved søerne

Med en andel på ca. 70 pct. af det offentlige forbrug har udviklingen i den kommunale og regionale økonomi også afgørende betydning for indretningen af den økonomiske politik. 

Den 1. januar 2007 markerede overgangen til en ny kommunal struktur i Danmark. Amterne mv. blev nedlagt, 271 kommuner blev sammenlagt til 98 kommuner og 5 regioner blev oprettet. Amternes opgaver blev således fordelt på de 5 nyoprettede regioner, 98 kommuner og staten. 

Kommuner og regioner har ansvaret for langt hovedparten af de borgernære serviceopgaver og spiller dermed en central rolle i den offentlige sektor. Med en andel på ca. 70 pct. af det offentlige forbrug har udviklingen i den kommunale og regionale økonomi også afgørende betydning for indretningen af den økonomiske politik. 

Centralt for regeringens samarbejde med kommuner og regioner står de årlige aftaler mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner om den kommunale og regionale økonomi.

Finansministeriet har med inddragelse af Økonomi- og Indenrigsministeriet og en række andre ministerier ansvar for forberedelsen af de årlige forhandlinger mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner samt opfølgning på aftalerne. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager bl.a. kommunalretlige opgaver vedrørende lovgivning om kommunernes og regionernes styrelse, kommunalfuldmagtsregler og tilsynet med kommuner og regioner. Endvidere varetager ministeriet opgaver vedrørende kommunernes og regionernes generelle administrative og økonomiske forhold, herunder kommunal udligning, tilskud og lån samt regionernes generelle finansiering.

Publikationer