Nøgletal mv.


Der udarbejdes hvert år en række statistiske oversigter og nøgletal om den kommunale og regionale økonomi.

Budgetter og regnskaber
Selve indsamlingen af de kommunale og regionale budgetter og regnskaber foretages af Danmarks Statistik. Normalt bliver budgetterne offentligt ultimo januar måned og regnskaberne offentliggøres normalt ultimo maj.


Kommunale Nøgletal

Økonomi- og indenrigsministeriet udarbejder en oversigt over en lang række nøgletal og indikatorer for serviceniveau mv. Disse offentliggøres i databasen kommunale nøgletal.


Kommunefakta

borger.dk kan du som borger få vist en lang række nøgletal og oplysninger om din kommune. Du kan også sammenligne din kommune med andre kommuner. 


Kommunal løn- og personalestatistik
Det fælleskommunale løn- og datakontor indsamler lønstatistik for næsten alle landets regioner og kommuner.


Øvrige links til oplysninger om kommuner og regioner:

Publikationer