Mere effektiv regulering, produktivitet og vækst


Finansministeriet har overordnet en koordinerende rolle i regeringens indsats for at styrke udviklingen i produktiviteten og dermed sikre fortsat fremgang i velstanden. En høj produktivitetsvækst er således afgørende for at sikre, at Danmark også i fremtiden er et af verdens rigeste lande.

Metrobyggeri ved Nørrebros runddel
Fotograf Søren Hytting

I de seneste knap 20 år har væksten i den danske produktivitet imidlertid været lav i forhold til mange andre lande, jf. figur 1. Den lave produktivitetsvækst er en del af et europæisk efterslæb i forhold til USA siden midten af 1990’erne, jf. figur 2. Men produktivitetsefterslæbet har gennem de sidste to årtier været mere udtalt i Danmark end fx i Sverige og Tyskland. 

Figur 1. Timeproduktivitetsvækst i OECD-lande, 1995-2013

Timeproduktivitetsvækst i OECD-lande 1995-2013

Figur 2. Produktivitetsudviklingen i Danmark i forhold til USA, 1970-2013

Produktivitetsudviklingen i Danmark i forhold til USA 1970-2013

Der er mange årsager til den svagere produktivitetsudvikling i Danmark, og der er mange forhold, som har betydning for mulighederne for at kunne forbedre produktiviteten, både på det kortere og længere sigte. Det gælder blandt andet den overordnede økonomiske politik, indretningen af skattesystemet, indsatsen for højere og bedre uddannelse, erhvervspolitikken og forsknings- og innovationspolitikken. 

Den offentlige regulering af erhvervslivet kan også påvirke produktiviteten. 

Den offentlige regulering af erhvervslivet er ofte indført af hensyn til forbrugerbeskyttelse, sikkerhed, miljø eller for at begrænse skadesvirkninger forbundet med forurening mv. Reguleringen påvirker samtidigt virksomhedernes muligheder for at tilrettelægge produktionen bedst muligt. 

Finansministeriet har et stærkt fokus på at sikre, at reguleringen af erhvervslivet er omkostningseffektiv, så reguleringen retter markedsfejl mv. 
Hvis reguleringen ikke er indrettet omkostningseffektivt, indebærer den unødige byrder på erhvervslivet og kan være med til at begrænse konkurrencen i den private sektor. Det skaber barrierer for en effektiv brug af samfundets ressourcer, dynamikken i erhvervslivet og tilskyndelsen til innovation og dermed også for produktiviteten og det langsigtede vækstpotentiale. 

Finansministeriet arbejder for at udpege områder, hvor den offentlige regulering ikke omkostningseffektivt opfylder sit formål. Det skal bidrage til at styrke produktiviteten i den private sektor. 

Finansministeriet arbejder endvidere – i samarbejde med de øvrige økonomiske ministerier – med at udvikle økonomiske metoder og konsekvensberegninger i forhold til at kvantificere virkningerne af reguleringen mv. på det strukturelle BNP.  

Links til publikationer: 
Publikationer