Mellemfristede fremskrivninger


Regeringen præsenterede i maj 2012 ”Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi mod 2020” med en ambitiøs reform- og moderniseringsdagsorden.

Med ”Vækstplan DK – stærke virksomheder, flere job” fra februar 2013 præsenterede regeringen en fornyet plan med tre reformspor mod 2020, som bygger videre på elementerne i den første 2020-plan.

Der sker løbende opdateringer af 2020-planen i forbindelse med blandt andet Danmarks Konvergensprogram til EU, der almindeligvis fremsendes til Kommissionen i april.

Opdaterede mellemfristede fremskrivninger og analyser af overordnede økonomisk-politiske problemstillinger på mellemlangt sigt behandles også med mellemrum i Finansredegørelsen.


Publikationer