Udgiftslofter og statens finanser


Normalt tre gange om året orienterer Finansministeriet om den aktuelle status for de offentlige udgifter, finanspolitikken og de samlede offentlige finanser i Udgiftslofter og statens finanser.

Udgiftslofter og statens finanser omhandler desuden udviklingen i statens indtægter og udgifter, herunder udviklingen i Drifts-, Anlægs- og Udlånsbudgettet (den såkaldte DAU-saldo) samt statens finansieringsbehov og gæld.


Publikationer