Helt tæt på beslutningerne


Kontorchef Anders Borup Christensen kan om nogen skrive under på, at græsset ikke altid er grønnere på den anden side.

Anders Borup Christensen
Fotograf Stig Stasig

Han kom til Finansministeriet i 2002 som helt nyuddannet økonom fra Aarhus, og selv om han flere gange har forladt den røde bygning for at søge udfordringer andetsteds, er han hver gang vendt tilbage til Slotsholmen.

Det er faktisk tredje gang, jeg er her. Jeg har været ude et par gange, men jeg er kommet tilbage igen hver gang. Der blev også grinet lidt, da jeg kom tilbage for tredje gang, smiler han.

Første gang Anders Borup har både arbejdet i det radikale venstre’s sekretariat og den politiske tænketank CEPOS. I 2010 vendte han dog igen tilbage til ministeriet som chefkonsulent og blev i 2012 kontorchef i det makropolitiske center. Hans job som kontorchef i Makropolitisk Center betyder blandt andet, at han er ansvarlig for at holde snor i de analyser, der bliver lavet omkring samfundsøkonomien og den økonomiske politik., han havde forladt to år tidligere.

Jeg tror, det er godt at prøve noget andet og se verden fra et andet perspektiv end Slotsholmen, men jeg savner det når jeg er ude. Der er et godt fagligt miljø herinde, og man lærer hele tiden noget nyt, også selvom man er erfaren. Og jeg savner at være helt tæt på beslutningerne, siger han og fortsætter:

Herinde ved man, at de analyser du laver, det er det, der bliver truffet beslutninger på baggrund af. Man ved, at de beregninger og vurderinger, som man laver, gennemgås nøje af de politiske beslutningstagere og aktører. Det giver nerve og skarphed i arbejdet. Det gør jobbet super spændende, at man sidder og arbejder med aktuelle politiske temaer, som man kan læse om aviserne.

Noget af det, der også har trukket Anders Borup tilbage i den røde bygning er den holdånd, der er i ministeriet, forklarer han.

Selvom det er en politisk arbejdsplads, så er der en enormt god holdånd. I politik kan man ikke tage for givet, at alle løber efter den samme bold, men i Finansministeriet er der nogle fælles værdier og fælles mål, og det gør samarbejdet på tværs af ministeriet virkelig godt, siger han.

Anders Borup understreger dog, at selvom Finansministeriet som sådan ikke er at sammenligne med et parti eller anden direkte politisk arbejdsplads, så kræver det forståelse for det politiske.

Som økonom i Finansministeriet skal man synes, at det at koble økonomi og politik er spændende. Det fordrer selvfølgelig politisk tæft, men det lærer man også af at være herinde. Koblingen til den politiske virkelighed er også det som gør jobbet afvekslende og til tider uforudsigeligt. Jeg synes virkelig det vil være ærgerligt, hvis dygtige folk går derude og tænker, at det er støvet og kedeligt herinde, for det er virkelig en dynamisk arbejdsplads, hvor dagsordnerne bevæger sig hurtigt.

Og så er der ansvar fra dag ét.

Allerede som helt ny fuldmægtig kan man lave noget, der ender på ministerens bord, og allerede når man har været her et år, så føler man sig virkelig som en af kernetropperne. Som en der virkelig gør en forskel, siger han.Publikationer