10.04.2017

Tag hånd om statens økonomi ved Finansministeriets karriereevent


Har du ambitioner for dig selv og det danske samfund?

Og studerer du på en videregående uddannelse inden for økonomi, administration eller politik?

Medarbejdere i Finansministeriet
Fotograf Agnete Schlichtkrull

Så skal du deltage i Finansministeriets karriereevent torsdag den 4. maj 2017 kl. 17.00-21.00. 

Finansministeren og departementschefen byder velkommen til en aften, der giver dig indblik i ministeriets hverdag, rammer, missioner og visioner samtidig med, at du kan afprøve rollen som embedsmænd.

I en faglig workshop vil du få mulighed for at forholde dig til konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som du i samarbejde med andre ambitiøse studerende skal forsøge at løse med hjælp fra ministeriets medarbejdere. Resultaterne præsenteres for relevante kontorchefer, der vil give dig og din gruppe konstruktiv feedback på jeres løsninger.

Du kan deltage på en af følgende workshops:

EU’s budget efter Brexit 
Hvordan skal EU’s budget indrettes efter UK’s udtræden af EU? UK’s udtræden af EU giver anledning til diskussion af, hvordan EU-budgettet fremover skal reflektere et EU med 27 medlemslande. I denne workshop kan du give dit bud på, hvor mange penge EU fremover skal bruge – og på hvad – samt hvordan udgifterne skal finansieres. Workshoppen kræver ikke forudgående kendskab til EU.

Effektiviserings- og budgetanalyser 
Én af Finansministeriets vigtigste opgaver er at sikre sunde offentlige finanser. Budgetanalyser er et centralt redskab i den forbindelse. I denne workshop får du til opgave at designe en budgetanalyse, der blandt andet kan bruges i en kommunal sammenhæng.

Dansk økonomi og finanspolitik frem mod 2025 
Hvilke udfordringer står dansk økonomi overfor i de kommende år, og hvordan ser de offentlige finanser ud?  I denne workshop arbejder vi med tilrettelæggelsen af de offentlige finanser i forhold til den aktuelle konjunktursituation. Vi kigger på de mellemfristede fremskrivninger af dansk økonomi og mulighederne for at skabe råderum til at gennemføre enten udgiftsforøgelser eller skattelettelser indenfor de finanspolitiske rammer. Workshoppen er kun egnet økonomer.

Tilmelding

Tilmeldingen skal ske via mail til Ulla Kvelland


I mailen bedes du oplyse følgende:
  • Navn og mailadresse
  • Universitet og studieretning
  • Semester og studieår
  • Hvilke to af de tre faglige workshops, du er mest interesseret i at følge – gerne i prioriteret rækkefølge. 
Du bedes ligeledes vedhæfte et foto af dit studiekort som dokumentation.

Vi ser frem til at møde dig den 4. maj!

Publikationer