20.03.2018

Prøv kræfter med statens økonomi ved Finansministeriets karriereevent


Vil du opleve, hvordan det er at være en del af et analytisk kraftcenter, hvor centrale politiske processer finder sted? Og studerer du på en samfundsvidenskabelig videregående uddannelse inden for økonomi eller politik?

Så deltag i Finansministeriets karriereevent tirsdag den 9. april 2019 kl. 17.00-21.00.

Medarbejdere i gården
Fotograf Agnete Schlichtkrull

Finansministeren og departementschefen byder velkommen til en aften, der giver dig indblik i ministeriets daglige arbejdsgange og rollen som embedsmand i et ministerium med ansvar for den offentlige økonomi.

Udover at få indsigt i ministeriets hverdag får du gennem en faglig workshop mulighed for i samarbejde med andre studerende at prøve kræfter med konkrete og virkelighedsnære problemstillinger i spændingsfeltet mellem økonomi og policy. Resultaterne præsenteres afslutningsvist for relevante chefer, der giver dig og din gruppe konstruktiv feedback. 

Du kan deltage på en af følgende workshops:

NATO-målsætningen om forsvarsudgifter på 2 pct. af BNP
Danmark er i kølvandet på NATO-topmødet i juli 2018 kommet under et forøget udenrigspolitisk pres for at øge de danske forsvarsudgifter yderligere i retning af den erklærede NATO-målsætning om forsvarsudgifter på 2 pct. af BNP. I denne workshop får du til opgave at vurdere mulige strategier, Danmark kan forfølge med henblik på at håndtere det øgede udenrigspolitiske pres for at øge forsvarsudgifterne.

Den danske apotekersektor
De danske apotekere er i dag underlagt en omfattende regulering, som er begrundet i en række hensyn, herunder ift. at sikre lige adgang samt forsvarlig og sikker distribution af lægemidler. I denne workshop får du til opgave at komme med ideer til ny eller ændret regulering på apotekerområdet. Du skal med andre ord komme med forslag der kan styrke konkurrence og samtidig varetager de nødvendige sundhedsfaglige hensyn. 

Skærpet klimamål for EU
Der er et stigende fokus på at reducere verdens drivhusgasudledninger tilstrækkeligt til at leve op til Parisaftalens langsigtede mål om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader – og om at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. I senest 2020 skal EU bekræfte eller opdatere sit reduktionsbidrag. Du vil i denne workshop skulle foretage en vurdering af, hvad Danmark skal arbejde for i forhandlingerne om EU’s klimamål.


Tilmelding

Arrangementet har deltagerbegrænsning og kræver derfor tilmelding. 

Tilmeldingen skal ske senest torsdag den 4. april og via mail til Ulla Hartung Kvelland. Tilmeldingen lukker, når alle pladser er booket.

I mailen bedes du vedhæfte en udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket. Du bedes ligeledes vedhæfte et foto af dit studiekort som dokumentation.

Vi ser frem til at møde dig den 9. april!

Publikationer