Mester i at se hullerne i osten og finde løsninger


Berit Didriksen
Fotograf Stig Stasig

For Vice President i Pandora Group, Berit Didriksen er der ikke mange sekunders tøven, når hun bliver spurgt til de unikke kompetencer, hun har med fra Finansministeriet.

Vi er eksperter i at se hullerne i osten. I Finansministeriet får man et lasersyn, så man lynhurtigt kan identificere, hvor der er problemer, og finde løsninger der kan adressere det.

Den evne tilegnede hun sig som mangeårig medarbejder i "budgetsøjlen" i ministeriet. I budgetsøjlen beskæftigede hun sig dels med at lave finanslove, og dels med at gennemføre udgiftsanalyser af ministerområderne, for at identificere, hvor tingene kunne gøres mere effektivt.

Den slags analyser baseres på én ting, siger den tidligere kontorchef i Finansministeriet:

Tal og fakta, tal og fakta! Ikke plejer eller mavefornemmelser, men tal og fakta, forklarer Berit, inden hun lige slår fast en ekstra gang, at analyserne skal baseres på "tal og fakta".

Kick i statens hjertekammer 
Tal og fakta er også, hvad hun kræver, når der skal optimeres og strømlines i den globale smykkevirksomhed Pandora, som hun har arbejdet i de seneste 8 måneder, efter over 7 år i Finansministeriet.


Jeg skal ligesom i Finansministeriet vedvarende udfordre status quo og gennemføre ændringer, som i mange tilfælde ikke er populære. Men med faktabaserede analyser og argumenter og en god portion interessenthåndtering, så kommer man langt siger Berit, og forklarer, at stillingens indhold er som skræddersyet til den tidligere budgetbisse.

Mandatet er klart: Processerne skal gøres smartere og spild skal fjernes. Og fordi vi er vokset så hurtigt, så er der hist og her opstået uhensigtsmæssigheder og ting der "skal fikses" i Pandora – og helst i morgen. Det passer mig bare rigtig godt, selvom der selvfølgelig er meget at lære, når man starter et nyt sted, siger Berit.

Men nogen gange melder hjemveen sig til statens hjertekammer. 

Arbejdet i Finansministeriet er enormt spændende, fordi man får så stort ansvar fra den dag, man træder ind i den røde bygning, og ens arbejde har så stor betydning for så mange mennesker ude i samfundet, forklarer Berit.
Familien på Slotsholmen  

Derudover skal den unge Vice President også vænne sig til, at der er langt mellem scient.pol'erne i det private erhvervsliv.

Jeg savner min familie på Slotsholmen. Der var jeg omgivet af ligesindede fra studiet. Fordi der er meget få, der tager springet fra det offentlige til det private, så er der langt mellem selv fjerne slægtninge," som Berit udtrykker det. Hun prioriterer derfor at opbygge nye relationer i og omkring Pandora.

Men hun ikke i tvivl om, at Finansministeriet er et effektivt springbræt ud i det private, ikke mindst når man som Berit, sideløbende har taget en MBA. 


Vi er i mine øjne den offentlige sektors svar på management konsulenter, fordi vi struktureret kan analysere problemer og finde løsninger på stort set alt. Og så endda få alle parter til at stå på samme side. De egenskaber er jeg sikker på, at mange private virksomheder, ville tage imod med kyshånd, slutter Berit, inden hun suser tilbage på kontoret for at analysere "tal og fakta".

Publikationer