Ansættelsesprocessens trin


Vores rekrutteringsproces består af følgende trin:

1. Vi modtager din ansøgning
Du søger job hos os via vores online ansøgningsmodul. Når du har uploaded din ansøgning vil du modtage en kvittering på, at din ansøgning er modtaget. Herefter gennemgår vi ansøgningerne og udvælger de kandidater, vi gerne vil indkalde til første samtale. Vi bestræber os på at foretage udvælgelsen så hurtigt som muligt, med henblik på at kunne give dig en hurtig tilbagemelding. 

2. Test og første samtale
Første samtale starter med, at du får stillet en testopgave, der skal løses på en time. Testen indeholder typisk to mindre opgaver, der er repræsentative for de arbejdsopgaver, du kan møde i stillingen. Umiddelbart efter testen kommer du til samtale. Samtalen foregår typisk med kontorchefen og en erfaren medarbejder fra kontoret. I enkelte tilfælde deltager flere kontorchefer i samtalen, hvis din profil matcher flere ledige stillinger i huset.

Formålet med samtalen er at få uddybet dine faglige og personlige kompetencer og få indsigt i din motivation for at søge jobbet. Der bliver lagt vægt på, at du kan relatere dine erfaringer og kompetencer til stillingen og kontorets øvrige arbejdsområder. Samtidig vil vi gerne fortælle dig om arbejdet i kontoret og Finansministeriet generelt, samt om de karrieremuligheder, vi kan tilbyde dig. Husk at du er meget velkommen til at stille spørgsmål. På baggrund af test og samtale bliver der foretaget en helhedsvurdering af din profil som afsæt for vurderingen af, om du skal videre i forløbet. 

3. Anden samtale 
Anden samtalen afholdes af afdelingschefen. Herudover deltager en tillidsrepræsentant og en repræsentant fra HR. Typisk deltager kontorchefen også, men det kan variere. Formålet med samtalen er at vurdere dine kompetencer og profil i forhold til huset samlet set. Der kan komme spørgsmål til dine kompetencer og tidligere erfaringer, samt dine forventninger og motivation for at arbejde i Finansministeriet. Herudover bliver der eventuelt spurgt ind til din testbesvarelse. Husk at du også her er velkommen til at stille spørgsmål. 

4. Jobtilbud og kontrakt
Hvis vi efter anden samtale vurderer, at din profil matcher stillingen, tilbyder vi dig jobbet hos os. Hvis du fortsat synes, at det kunne være spændende at arbejde i Finansministeriet, sender vi dig din ansættelseskontrakt.


Publikationer