06.11.2002

Finanslovaftalen sikrer neutral finanspolitik


Aftalen om næste års finanslov ligger i forlængelse af den finanspolitik for 2003, der blev lagt frem i finanslovsforslaget i august.

Den isolerede virkning af ændringerne siden finanslovsforslaget gør finanspolitikken en anelse mindre stram. Aktivitetsvirkningen i 2003 er klart mindre end 0,1 pct. af BNP, og der er stadig tale om en neutral finanspolitik.

I december kendes de nøjagtige tal når der offentliggøres en ny Økonomisk Redegørelse og en ny budgetoversigt. Her vil indgå virkninger af de øvrige ændringsforslag til finansloven, kommuner og amters budgetter og evt. ændringer i skøn for udgifterne i 2002.

Aftalen om finansloven for 2003 indeholdt en større beslutning med virkning også i 2004, nemlig nedsættelsen af afgifterne på de varer for hvilke grænsehandelen ellers ville stige kraftigt, når 24-timers reglen hører op. Regeringen har overvejet om der skulle findes særskilt finansiering hertil. Regeringen har i denne omgang valgt alene at finansiere provenutabet i 2003. Alt andet lige betyder det naturligvis, at der er lidt mindre plads i den øvrige finanspolitik fra 2004.

Arbejdet med finansloven for 2004 starter i det nye år, og først da begynder prioriteringen af indtægter og udgifter på de enkelte områder.


Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer