25.11.2002

Finansministerens bemærkninger til DØR-rapporten


I forbindelse med offentliggørelsen af Det Økonomiske Råds rapport, efterår 2002 udtaler finansminister Thor Pedersen:

”DØRs rapport bekræfter, at den danske økonomi er solid med udsigt til fortsatte overskud på de offentlige finanser og betalingsbalancen samt lav inflation og ledighed. Det er et overordnet billede af dansk økonomi, der ligger på linje med egne forventninger.”

DØR er af den opfattelse, at både hensynet til arbejdsmarkedet og den kommende befolkningsaldring taler imod lavere skat på arbejdsindkomst fra 2004.

Lad mig i den forbindelse slå fast, at der er brug for en væsentlig indsats med at bringe flere i beskæftigelse. Regeringen vil i løbet af 2003 også  vurdere den nødvendige stramhedsgrad i finanspolitikken for 2004, herunder mulighederne for en nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst.”

Finansministeriets bemærkninger til DØRs efterårsrapport 2002 kan læses på Finansministeriets hjemmeside her.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer