05.12.2002

Fortsat overskud på statens finanser i 2003


På finansloven for 2003 ventes et overskud på statens DAU-saldo på 11,1 mia.kr. Det fremgår af Budgetoversigt 4, december 2002, der offentliggøres i dag. Dermed er DAU-overskuddet i 2003 stort set uændret i forhold til finanslovforslaget fra august.

For 2002 skønnes pt. et overskud på statens DAU-saldo på 12½ mia.kr. Der ventes således et mindre fald i statens overskud fra 2002 til 2003. Det hænger blandt andet sammen med den ventede stigning i ledigheden fra 2002 til 2003.

Derudover er engangspåvirkningerne af DAU-saldoen mærkbart negative i 2003, mens de er tæt på nul i 2002. Korrigeret for engangsforhold og ekstraordinære forhold er der tale om en vis underliggende forbedring af DAU-saldoen fra 2002 til 2003.

For de samlede offentlige finanser – der dækker stat, kommuner, amter, ATP, A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond – skønnes et overskud på ca. 21½ mia.kr. i 2002 og 24½ mia.kr. i 2003.

Med finansloven samt kommuner og amters budgetter fra oktober er finanspolitikken for 2003 nu lagt fast. Finansloven og budgetterne for den kommunale sektor indebærer, at finanspolitikken er omtrent neutral i forhold til den økonomiske aktivitet i 2003.

Finanspolitikken er afpasset til den nuværende konjunktursituation med et fortsat højt, men svagt aftagende pres på arbejdsmarkedet. Det ventes blandt andet en vis stigning i ledigheden fra 2002 til 2003, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2002.

Finansminister Thor Pedersen udtaler i den forbindelse:
”Aftalerne om finansloven er fuldt finansierede i 2003 og er således på linje med den finanspolitik for 2003, som regeringen lagde frem i forbindelse med præsentationen af finanslovforslaget i august.

Trods forventningen om lidt højere ledighed i 2003 skønnes en underliggende forbedring af statens finanser fra 2002 til 2003, ligesom overskuddet på de samlede offentlige finanser forventes at stige fra 2002 til 2003.”

Budgetoversigt 4, december 2002 finder du her.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer