08.10.2002

Skattelettelser er regeringens politik

Regeringen har indgået en aftale med et bredt flertal i Folketinget om en jobreform. I forlængelse af reformen er der opstået tvivl om, hvorvidt der følger skattelettelser i kølvandet på reformen.

01.10.2002

Færre råd og nævn

Kort efter sin tiltræden iværksatte regeringen en omfattende sanering af statslige råd og nævn mv. I alt blev ca. 100 råd og nævn mv. nedlagt, sammenlagt eller lagt ind under andre institutioner. Samtidig tilkendegav regeringen, at indsatsen for at sanere statslige råd og nævn mv. skal fortsætte.

13.09.2002

Misvisende tal om modtagere af overførselsindkomst

Medierne har i de seneste dage omtalt en stigning i antallet af overførselsmodtagere fra 2002 - 2003 på 16.000 personer. Dette tal anvendes som grundlag for påstande om, at regeringens økonomiske politik frem mod 2010 er i fare.