26.11.2003

Det internationale opsving tager form


OECD har i dag offentliggjort sin halvårige prognose - Economic Outlook nr. 74 - herunder en prognose for dansk økonomi for perioden 2003-2005.


Finansminister Thor Pedersen udtaler i den anledning:

”OECD bekræfter med sin prognose, at det internationale opsving er ved at tage form i USA og Japan, og at det ventes at brede sig til Europa i løbet af næste år.
Opsvinget herhjemme kommer bl.a. som følge af et lavt renteniveau, de finanspolitiske beslutninger for 2004 og fremgang i udlandet. Stort set alle, der professionelt beskæftiger sig med at udarbejde prognoser, forventer fremgang i 2004 og aftagende ledighed. OECD er ingen undtagelse.”

OECD skønner at BNP vokser med 0,5 pct. i 2003, hvilket er knap 1 pct.enhed lavere end i regeringens Økonomiske Redegørelse fra august 2003, hvor BNP skønnes at vokse med 1,4 pct. I 2004 vurderes væksten af både OECD og regeringen at tiltage, til henholdsvis 2,4 pct. og 2,3 pct.

Den lavere vækst i 2003 skyldes især en svagere udvikling i erhvervsinvesteringerne end forudsat i Økonomisk Redegørelse, men også en noget langsommere udvikling i det private forbrug.

”Det må konstateres, at produktion og beskæftigelse har udviklet sig langsommere i årets første halvdel end vi regnede med i august. Forventningerne til de næste par år er dog ikke ændret væsentligt, og vores forventninger ligger ganske tæt på OECDs i 2004”, siger finansministeren, og fortsætter:

”Jeg noterer med tilfredshed, at det også er OECDs vurdering at den gældende finanspolitik vurderes at være holdbar på længere sigt. Det er i tråd med forudsætningerne i 2010-planen.”

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer