04.12.2003

Betydelig fremgang i investeringerne og i det private forbrug


I forbindelse med offentliggørelsen af nationalregnskabstallene for tredje kvartal 2003 siger finansminister Thor Pedersen:
”Jeg noterer med tilfredshed, at der har været betydelig fremgang i investeringerne og i det private forbrug. Samtidigt med tilbagegangen i beskæftigelsen tilsyneladende er ophørt.

De positive elementer afspejler bl.a. virkningen af den meget lave rente og de private husholdningers vurdering af de vedtagne skattelettelser for 2004.

Stigningen i efterspørgslen er i første omgang blevet dækket af øget import og træk på virksomhedernes lagerbeholdninger. Det medfører en forventet produktionsvækst i danske virksomheder. 


Finanspolitikken i 2004, herunder skattelettelserne, vil yderligere understøtte den positive udvikling.”

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer