02.12.2003

Misforståelser om finanspolitikken kan undgås


Det Økonomiske Råd – DØR - har offentliggjort deres nye konjunkturvurdering og deres vurdering af den økonomiske politik.

Konjunkturprognosen ligger ganske tæt op ad regeringens vurderinger for så vidt angår den samlede økonomiske aktivitet og udviklingen i ledigheden.

”DØRs forventninger til dansk økonomi er overordnet på linje med regeringens og OECDs vurderinger. Det gælder på områder som f.eks. vækst, ledighed, arbejdsstyrke, inflation, løn og betalingsbalance,” siger finansminister Thor Pedersen, og fortsætter:

”Der er dermed bred enighed om, at vi kan forvente tiltagende vækst og aftagende ledighed de næste par år.”

Det er et centralt budskab hos DØR at en stor del af tilbagegangen på arbejdsmarkedet det seneste år – herunder i arbejdsstyrken – kan betragtes som konjunkturbetinget og dermed som udgangspunkt midlertidig.

Spørgsmålet om finanspolitikkens holdbarhed behandles relativt kortfattet i rapporten. ”Det er fortsat ikke målsætningerne i 2010-fremskrivningerne og den forudsatte struktur- og finanspolitik, som man regner på. Når DØR regner på andre forudsætninger burde det helt klart fremgå, så diskussionen af de centrale udfordringer ikke, af andre,  baseres på misforståelser” siger finansministeren, som fortsætter:

”Senest har OECD konkluderet, at overskuddet på de offentlige finanser har et niveau, som er afstemt kravet om en holdbar finanspolitik. Selvfølgelig under forudsætning af en stram udgiftsstyring og en målrettet beskæftigelsespolitik frem mod 2010. Det er jeg enig i.”

DØR stiller spørgsmålstegn ved, om den planlagte vækst i de offentlige udgifter frem mod 2010 kan realiseres. ”Det lægger vi afgørende vægt på” siger finansministeren og fortsætter:

”Ingen kender det endelige resultat fra amternes og kommunernes forbrug i 2003. Der er ikke i de informationer vi har adgang til for nærværende, grundlag for at konkludere, at budgetterne i kommuner og amter skulle blive overskredet i 2003. Derimod ved vi, at budgetterne for kommuner og amter svarer til det aftalte både i 2003 og 2004 for første gang i årevis. Det er også væsentligt at skattestoppet overholdes både i 2003 og 2004. Det er markante ændringer, og det kan undre, at DØR ikke i større omfang forholder sig til disse forhold.”

Diskussionen af skattestoppets betydning for skattestrukturen synes ligeledes ikke at tage højde for, at de fastlåste forbrugsskattesatser og loftet for de kommunale skattesatser i sig selv også bidrager til at øge tilskyndelsen til at arbejde. ”Virkningerne heraf bør indgå i en samlet vurdering af skattestoppets betydning” siger finansministeren.
 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer