18.12.2003

Nye tal understøtter forventningen om budgetoverholdelse i 2003


Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye tal for det offentlige forbrug i 3. kvartal 2003. De nye tal viser et nominelt offentligt forbrug på 92,8 mia.kr. i 3. kvartal 2003, hvilket svarer til en stigning på 2,7 pct. i forhold til 3. kvartal 2002, jf. tabel 1.

Tabel 1. Det nominelle offentlige forbrug i 2003.  

 

1. halvår 2003

3. kvartal 2003

Skøn for hele 20031)

Skøn for 4. kvartal 2003

Det samlede offentlige forbrug, mia.kr.

182,6

92,8

369,5

94,1

Nominel vækst ift. 2002, pct.

3,8

2,7

3,1

2,0

1) Budgetoversigt 3 og Økonomisk Redegørelse, december 2003

Som ventet er den nominelle vækstrate i det offentlige forbrug dermed aftaget i forhold til 1. halvår 2003. I forhold til den tidligere opgørelse fra Danmarks Statistik er det nominelle offentlige forbrug revideret ned med 0,6 mia.kr. i 3. kvartal 2003 og med knap 0,5 mia.kr. i 1. halvår 2003, dvs. med i alt knap 1,1 mia.kr. i årets første tre kvartaler.

Med afsæt i de nye tal skønnes det offentlige forbrug til 94,1 mia.kr. i 4. kvartal 2003, hvilket svarer til en nominel vækst på 2,0 pct. i forhold til 4. kvartal 2002.

Finansminister Thor Pedersen udtaler:

De nye tal ligger fint i tråd med skønnet for det offentlige forbrug på 369,5 mia.kr. i hele året 2003 og ses dermed at understøtte forventningen om offentlig budgetoverholdelse i 2003

Ikke alene er der styr på statens økonomi, men der er også bedre styr på økonomien i kommuner og amter end tidligere.”   

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer