19.12.2003

Resultatkontrakter for Finansministeriets styrelser 2004


Finansministeriets departement har nu indgået resultatkontrakter med alle ministeriets styrelser for 2004.


Kontrakterne er udarbejdet inden for rammerne af Finansministeriets nye vejledning om resultatkontrakter fra oktober 2003. Det indebærer bl.a., at kontrakterne fokuserer på eksternt rettede mål, der i videst mulige omfang er dækkende for institutionens opgaver. Målene er så vidt muligt baseret på et opgavehierarki for den enkelte styrelse.

Der er tale om et overgangsår, idet Finansministeriet som led i udmøntningen af effektiviseringsstrategierne på ministerområdet har igangsat et udviklingsarbejde med henblik på at opnå et ensartet koncept for resultatkontrakterne i Finansministeriets koncern.

Resultatkontrakterne for Finansministeriets styrelser kan findes på styrelsernes hjemmesider, jf. nedenstående links.

Økonomistyrelsen

Personalestyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer