11.12.2003

Store statslige overskud


På finansloven for 2004 budgetteres der med et overskud på statens budget på 10 mia. kr. Det er ca. 5 mia. kr. mere end da regeringen fremlagde finanslovforslaget for 2004. Overskuddet i år skønnes til knap 13 mia. kr., eller ca. 7 mia. kr. højere end forventet.
Det fremgår af de økonomiske redegørelser som regeringen har offentliggjort i dag.


Der er nu mere tydelige tegn på, at den internationale afmatning er bremset op, og flere steder afløst af fremgang. Det gælder især i USA, hvor væksten er steget betydeligt, men også i Europa.

”Regeringen forventer, at arbejdsløsheden topper i begyndelsen af 2004, og derefter bliver afløst af et fald gennem 2004 og 2005. I slutningen af 2004 forventes arbejdsløsheden er være faldet med 15.000 personer,” siger finansminister Thor Pedersen, og fortsætter:

”Opgaven er at holde fast i den ansvarlige økonomiske politik frem mod 2010. Skattelettelserne betyder, at danskerne til næste år får flere penge mellem hænderne. Det betyder, at arbejdsløsheden falder gennem 2004. Samtidig er der kommet mere styr på udgifterne i kommuner og amter.”

Arbejdsløsheden i Danmark er steget mindre end i mange andre lande, og den ligger lavt både i historisk og i internationalt perspektiv. Arbejdsløsheden er således fortsat lavere end i maj 1998 hvor Pinsepakken blev vedtaget for blandt andet at dæmpe presset på arbejdsmarkedet.

Væksten i Danmark skønnes til 0,4 pct. i 2003, hvilket er på niveau med væksten i euroområdet. Det indebærer en nedjustering af væksten på 1,0 pct.enhed i forhold til den økonomiske redegørelse fra august i år. Baggrunden er primært et mere afdæmpet forløb for erhvervsinvesteringerne, samtidig er industrieksporten mod forventning faldet i andet og tredje kvartal.

Der ventes et overskud på de offentlige finanser i 2003 og 2004 på 1 ¼ - 1 ½ pct. af BNP, hvilket er en anelse større end i augustvurderingen trods svagere vækst i 2003.

Der er styr på statens udgifter i 2003, og der er ikke grundlag for at konkludere, at budgetterne for 2003 i kommuner og amter skulle være skredet. Budgetterne for kommuner og amter i 2004 flugter med de aftaler, der er indgået. ”Det er udtryk for et markant skifte i forhold til tidligere år,” siger finansministeren.

De centrale udfordringer frem mod 2010 er fortsat stram udgiftsstyring og en yderligere indsats for at sikre varig fremgang i beskæftigelsen.
Regeringen arbejder bl.a. med initiativer som styrker integrationen af indvandrere, sikrer hurtigere uddannelsesforløb og reducerer sygefraværet.

Læs "Økonomisk Redegørelse, december 2003" her.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer