18.12.2003

Nye tal understøtter forventningen om budgetoverholdelse i 2003

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye tal for det offentlige forbrug i 3. kvartal 2003. De nye tal viser et nominelt offentligt forbrug på 92,8 mia.kr. i 3. kvartal 2003, hvilket svarer til en stigning på 2,7 pct. i forhold til 3. kvartal 2002, jf. tabel 1.

17.12.2003

Frihed på Kronprinsens bryllupsdag

Finansminister Thor Pedersen udtaler:
"I anledning af kronprinsens bryllup fredag den 14. maj 2004 er det besluttet, at der i det omfang tjenesten tillader det, skal gives ansatte i staten mulighed for at holde fri fra kl. 12.00 uden lønfradrag."

11.12.2003

Store statslige overskud

På finansloven for 2004 budgetteres der med et overskud på statens budget på 10 mia. kr. Det er ca. 5 mia. kr. mere end da regeringen fremlagde finanslovforslaget for 2004. Overskuddet i år skønnes til knap 13 mia. kr., eller ca. 7 mia. kr. højere end forventet.
Det fremgår af de økonomiske redegørelser som regeringen har offentliggjort i dag.

26.11.2003

Det internationale opsving tager form

OECD har i dag offentliggjort sin halvårige prognose - Economic Outlook nr. 74 - herunder en prognose for dansk økonomi for perioden 2003-2005.