08.10.2003

Ny publikation: "Effektiv opgavevaretagelse i staten"

Regeringens moderniseringsprogram udgiver i dag publikationen "Effektiv opgavevaretagelse i staten", som indeholder nye vejledninger om:
Effektiviseringsstrategier, mål- og resultatstyring, udbudspolitikker og
indkøbspolitikker.

02.10.2003

I forbindelse med anvendelsen af reserven på 500 mill. kr. i 2004 udtaler finansminister Thor Pedersen:

”Jeg vil gerne slå helt fast, at den halve milliard kr. der er afsat til næste år til gavn for ældreområdet er et resultat af en forhandling mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
Regeringen står ved sit forhandlingsresultat, og pengene skal derfor anvendes i enighed med Dansk Folkeparti.
Jeg finder det nyttigt, at der nu foreligger en analyse af de ældres økonomiske vilkår. Hermed har vi fået en baggrundsviden som i givet fald kan inddrages i de politiske drøftelser.
Det rykker dog ikke ved, at det er politikerne der træffer de politiske prioriteringer. Embedsmændenes arbejde indgår i politikernes vurdering af sagerne, men de endelige prioriteringer er og skal være politiske.”

01.10.2003

Rapport: Ældres økonomiske vilkår

Som opfølgning på aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2003 er der gennemført en analyse af de ældres økonomiske vilkår med særligt henblik på den økonomiske situation for de økonomisk svagest stillede ældre.

30.09.2003

Statens gæld skal nedbringes

I forbindelse med den indgåede aftale mellem regeringen og A.P. Møller Mærsk om Nordsøen
udtaler finansminister Thor Pedersen:
"Det er afgørende, at der er en klar forståelse for, at de ekstra milliarder kroner årligt som staten opnår med aftalen skal bruges på at nedbringe statens gæld. Der er tale om et aktiv der reduceres over tid, og dette aktiv skal bruges til at reducere passiverne, altså statens gældsposter. Pengene skal ikke bruges til løssluppenhed, men til en lettere finansiering af velfærden når statsgælden falder og renteudgifterne mindskes."

Med venlig hilsen
Carsten Mai Hvid
informationschef
Finansministeriet, Christiansborg Slotsplads 1,
1218 København K, telefon 33 92 40 08 - 40 14 04 42

30.09.2003

Effektivitet og udvikling i fokus - Administrationskonference 8.-9. oktober 2003

På administrationskonferencen 8.-9. oktober 2003 bliver Finansministeriets store, nye vejledning om statslig styring offentliggjort, og deltagerne får et eksemplar med hjem. Med lanceringen af bogen går startskuddet til implementering af effektiviseringsstrategier, ny model for resultatkontrakter samt udbuds- og indkøbspolitikker.

29.08.2003

Alle offentlige myndigheder klar til eDag

På mandag den 1. september er det eDag i stat, amter og kommuner. Den Digitale Taskforce har i de sidste par uger været i kontakt med alle offentlige myndigheder og kan i dag melde tilbage, at samtlige 379 offentlige myndigheder administrativt vil være klar til at deltage i eDag.