26.08.2003

Uændret overskud på statens finanser i 2004

På finanslovforslaget for 2004 ventes et overskud på statens DAU-saldo på 5,3 mia.kr. Det fremgår af Budgetoversigt 2, august 2003. Dermed er DAU-overskuddet i 2004 stort set uændret i forhold til det ventede overskud i 2003 på 5,5 mia.kr.

19.06.2003

Forum for Offentlig Topledelse - Åbningskonference 1. september 2003

KL, Amtsrådsforeningen og Finansministeriet er gået sammen for at skabe rammerne for en debat om fremtidens vilkår for danske offentlige topledere (kommunaldirektører, amtsdirektører, departementschefer, udvalgte topledere fra staten samt enkelte andre). Debatten skydes i gang på åbningskonferencen for Forum for Offentlig Topledelse den 1. september 2003 på Axelborg i København.

28.05.2003

Rapport fra Udvalget vedr. kommunale råd og nævn mv.

Endnu et skridt i retning af mere handlefrihed til kommunerne, så opgaverne kan løses så effektivt som muligt til gavn for borgerne. Det er resultatet af det udvalgsarbejde, der afsluttes i dag med offentliggørelse af en rapport. Udvalget vedr. kommunale råd og nævn mv. har haft til opgave at vurdere bl.a. råd/nævn og klageveje på det kommunale område.