27.05.2003

Statens overskud større i 2002 – men lavere i 2003

På statsregnskabet for 2002 er overskuddet på statens DAU-saldo opgjort til 25,8 mia.kr. Det er 13 mia.kr. mere end forventet i december, hvor DAU-overskuddet skønnedes til 12,7 mia.kr. i 2002. Det fremgår af Budgetoversigt 1, maj 2003, der offentliggøres i dag.22.05.2003

Vildledende artikel i Berlingske Tidende

På statsregnskabet for 2002 er overskuddet på statens DAU-saldo opgjort til 25,8 mia.kr. Det er 13 mia.kr. mere end forventet i december, hvor DAU-overskuddet skønnedes til 12,7 mia.kr. i 2002. Det fremgår af Budgetoversigt 1, maj 2003, der offentliggøres i dag.

22.05.2003

Finansministeriets bidrag til rapporten fra Det Økonomiske Råd

De viste konjunkturudsigter frem mod 2005 peger på et moderat forbedret konjunkturbillede og en grundlæggende sund økonomi med relativt lav ledighed, overskud på de offentlige finanser og store betalingsbalanceoverskud. Vurderingen fremstår som et rimeligt skøn.

21.05.2003

Fra få til mange leverandører

Rapporten ”Fra få til mange leverandører” fra det statsligt-kommunale udvalg vedr. øget konkurrence mellem leverandører af offentlig service (Leverandørudvalget)

14.05.2003

Service i en omstillingstid

Finansminister Thor Pedersen offentliggør i dag med pjecen ”Service i en omstillingstid” et bidrag til belysning af de fælles opgaver som stat, amter og kommuner står overfor. Samtidigt angiver regeringen i pjecen sine prioriteter og hovedmål.