27.02.2003

Aftale om statens bloktilskud til Grønland for 2004

Finansminister Thor Pedersen og landsstyremedlem for finanser Augusta Salling har den 26. februar 2003 indgået aftale om bloktilskuddet til Grønland for 2004. Bloktilskuddet fastsættes til 2.952,1 mill.kr i 2004 (2003-prisniveau).

27.02.2003

Lavere skat

Regeringen har i dag fremlagt sit oplæg til lavere skat på arbejdsindkomst. Formålt med skattenedsættelsen er at øge tilskyndelsen til at arbejde for personer med lave eller mellemstore indkomster.

26.02.2003

Regeringens klimastrategi: Mest miljø for pengene

Danmark agter at leve op til sine internationale forpligtelser. Det skal ske på den økonomisk mest effektive måde. Vi skal med andre ord have mest miljø for pengene. Det er hovedbudskabet i regeringens klimastrategi, som blev offentliggjort i dag af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, finansminister Thor Pedersen og miljøminister Hans Chr. Schmidt.

20.02.2003

10 årig investeringsplan

Finansministeren og trafikministeren offentliggjorde i dag regeringens investeringsplan for de næste 10 år. Investeringsplanen er ét element i den række af udspil for styrket vækst i det danske samfund, som regeringen præsenterer her i foråret.