21.12.2004

Resultat- og direktørkontrakter i Finansministeriets koncern for 2005

Der er nu indgået resultat- og direktørkontrakter i Finansministeriets koncern for 2005.

Kontrakterne er udarbejdet inden for rammerne af Finansministeriets vejledning om resultatkontrakter fra oktober 2003 samt ministeriets effektiviseringsstrategi. Det indebærer bl.a., at kontrakterne fokuserer på eksternt rettede mål, der i videst muligt omfang er dækkende for institutionens opgaver.

21.12.2004

Klare mål for Finansministeriet i 2005

Finansministeriet har fastsat en række klare mål for brugerrettede opgaver i 2005. Målene indgår i ministeriets effektiviseringsstrategi og er en udmøntning af regeringens mål om, at der skal opstilles klare mål for alle brugerrettede opgaver i staten.

08.12.2004

Offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse, december 2004

I forbindelse med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse, december 2004, udtaler Finansminister Thor Pedersen:

”Dansk økonomi er i fortsat fremgang, og væksten tegner robust.
Beskæftigelsen er steget ca. 17.000 personer siden årsskiftet, og ledigheden er faldet mere end 10.000 personer siden december sidste år. Med en årlig vækst på over 2 pct. om året frem til 2006 er der udsigt til yderligere fald i ledigheden."

07.12.2004

Offentliggørelse af den nye økonomiske redegørelse

Finansministeriet offentliggør onsdag den 8. december den nye økonomiske redegørelse.

Mellem kl. 13.00 og kl. 14.00 kan redegørelsen afhentes i Finansministeriets Serviceenhed, Christiansborg Slotsplads 1, København K. Redegørelsen udleveres mod forevisning af pressekort til fri redaktionel omtale.

06.12.2004

Regeringen præsenterer handlingsplan for regelforenkling med 100 initiativer

I dag offentliggør regeringen sin tredje handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser.

Handlingsplanen gør status over de 265 resultater, som regeringen har gennemført indtil nu. Samtidig præsenteres 100 initiativer som hver især udgør endnu et skridt mod en enklere hverdag for borgere og virksomheder.

30.11.2004

Finansministeriets skriftlige kommentarer til DØR-rapporten

Formandskabet konkluderer på side 3, sidste afsnit, at ”Blandt fagøkonomer er der enighed om, at finanspolitikken ikke er holdbar. Analyser og vurderinger præsenteret af f.eks. Finansministeriet, Velfærdskommissionen, AErådet og Det Økonomiske Råd viser, at den nuværende finanspolitik er uholdbar”. Afsnittet er en ukorrekt gengivelse af regeringens finanspolitik, og er udtryk for Formandskabets egen fortolkning. Finansministeriets analyser viser, at finanspolitikken er holdbar med de forventninger og forudsætninger, som regeringen har opstillet i planen til 2010, og som regeringen har sat sig for at nå. Operationelt svarer det til, at overskuddet på de offentlige finanser skal udgøre mellem 1½ og 2½ pct. af BNP i gennemsnit frem til 2010.

30.11.2004

Vismændene bakker op om regeringens finanspolitik

I en kommentar til den nye rapport fra Det Økonomiske Råd siger finansminister Thor Pedersen:

”Jeg er tilfreds med at vismændene konstaterer, at opsvinget er i gang og vil fortsætte ind i 2005 og 2006, samt at ledigheden falder – det viser, at Forårspakken var flot timet og var nødvendig for at sikre det ønskede fald i ledigheden - at betalingsbalanceoverskuddene er tiltagende, at beskæftigelsen stiger, og at der er de nødvendige overskud på de offentlige finanser."

29.11.2004

Nye tal for den offentlige beskæftigelse

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort foreløbige kvartalsvise nationalregnskabstal, der viser en stigning i den offentlige beskæftigelse på 4.700 personer fra 1.-3. kvartal 2003 til 1.-3. kvartal 2004. Det er noget mere end skønnet i Økonomisk Redegørelse fra august, hvor væksten blev skønnet til 2.000 personer fra 2003 til 2004.