16.01.2004

Misforståelser om prisen for halv fridag på Kronprinsens bryllupsdag


Regeringen har besluttet, at de statsligt ansatte i det omfang tjenesten tillader det, skal have mulighed for at holde fri fra kl. 12.00 på Kronprinsens bryllupsdag den 14. maj uden at få trukket noget fra deres løn.
Denne beslutning giver nu anledning til at flere medier konkluderer, at det vil koste staten 100 mill. kr.
Denne konklusion er ukorrekt.


Konklusionen bygger på et svar fra finansminister Thor Pedersen til Folketinget. Finansministeren er blevet spurgt om hvad en generel overenskomstmæssig ret til en halv fridag til alle statsansatte vil koste.

Hvis regeringen havde besluttet at indføre en sådan overenskomstmæssig ret til en halv betalt fridag ville udgiften kunne beregnes til ca. 100 mill. kr.

Det er dog ikke det, regeringen har besluttet. Regeringen har besluttet, at statens institutioner skal give de medarbejdere, der har mulighed for det, adgang til at holde fri fra kl. 12.00. Dvs. at friheden kun kan ydes i det omfang tjenesten tillader det. Derfor vil langt fra alle i praksis kunne holde fri.

Derudover er der følgende forhold der har betydning:

  • en del ansatte har i forvejen fri den 14. maj

  • frihed fra kl. 12.00 vil i mange tilfælde være mindre end en halv
    fridag, idet mange slutter arbejdstiden tidligt om fredagen

  • der ydes ikke kompensation, hverken frihed eller penge, til de ansatte der ikke kan få fri den 14. maj, eller til dem som i forvejen har fri

  • ikke alle medarbejdere vil benytte sig af tilbuddet.

Det er derfor fortsat ikke muligt at opgøre hvad regeringens beslutning rent faktisk vil koste staten i form af mistede arbejdstimer.

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer