13.01.2004

Skattestoppet til gavn for alle


I en aktuel debat, med baggrund i en artikel fra Ugebrevet A4 den 12. januar 2004, hævdes det, at børnefamilierne ikke får glæde af skattelettelserne som følge af højere takster for børnepasning.
Det postuleres, at takstændringerne skyldes skattestoppet.
Det er lodret forkert.


 

  • Staten sørger for - ved kommuneforhandlingerne - at kommunerne under ét har penge til de aftalte udgifter med skattestop og uændrede daginstitutionstakster.  I år har kommunerne plads til en yderligere vækst i serviceudgifter på 875 mio. kr. i forhold til 2003. Dette sikres gennem øget statsligt bloktilskud til kommunerne.

  • Det er den enkelte kommunes ansvar at prioritere udgifterne på de forskellige serviceområder.

  • Stigninger i daginstitutionstaksterne er alene et resultat af en lokal prioritering i den enkelte kommune. Som udgangspunkt er der et fast forhold mellem kommunens udgifter på daginstitutionsområdet og taksternes størrelse. Ændringer i daginstitutionstaksterne kan derfor afspejle, at kommunen har valgt et højere serviceniveau. Det kan også afspejle, at de pågældende kommuner har indført pasningsgaranti, idet kommuner med pasningsgaranti har mulighed for at øge forældrebetalingen fra 30 til 33 pct. Denne mulighed blev indført i den tidligere regerings tid.

  • Børnefamilier med lave indkomster påvirkes slet ikke eller kun delvist af takstændringer, som følge af reglerne om friplads.

  • Skattelettelserne og skattestoppet betyder, at den enkelte borger får flere penge til rådighed. Også børnefamilierne er derfor under alle omstændigheder bedre stillet end i en situation uden skattelettelser og skattestop. 

Finansminister Thor Pedersen siger i en kommentar til artiklen: ”Skattelettelserne og skattestoppet betyder, at alle familier får flere penge til rådighed. I de kommuner, hvor taksterne for børnepasning ændres, er det udtryk for en lokalpolitisk prioritering, og også i disse kommuner får børnefamilierne glæde af lettelserne.”

 

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer