05.01.2004

Succes med eDag i Finansministeriet


eDag blev som bekendt gennemført den 1. september 2003. Formålet med projektet var at indlede en effektivisering og rationalisering af interne og eksterne arbejds- og sagsgange, herunder at Finansministeriet i videst muligt omfang skal kunne modtage, behandle og afsende al post fra/til offentlige myndigheder elektronisk.
Som led i projektet skal der måles på resultaterne hhv. to måneder og et år efter eDag. Derfor er der i ugerne 45 og 47 (2003) blevet lavet en optælling af papirposten i Finansministeriet. Tabellerne nedenfor viser gennemsnittet af målingerne sammenholdt med de opstillede succeskriterier for to måneder efter eDag.

Indgående post pr. uge

Fra offentlige myndigheder

Succeskriterium

Fald på 20%

Resultat

Fald på 41%

Udgående post pr. uge

Til offentlige myndigheder

Succeskriterium

Fald på 30%

Resultat

Fald på 61%

Som det fremgår, er Finansministeriet nået betydeligt længere end de opstillede succeskriterier for to måneder, og faktisk er resultatet tættere på succeskriterierne for 1 år efter eDag, som er hhv. 50% og 75%.

Alt i alt et særdeles tilfredsstillende resultat af eDags-projektet.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer