26.08.2004

Finanslovforslaget 2005: Fremgang og velfærd i Danmark


Dansk økonomi er sund og robust. Der ventes i 2004 og 2005 fortsat faldende ledighed, stigende beskæftigelse og overskud på de offentlige finanser. Med finanslovforslaget for 2005 fortsættes indsatsen for blandt andet at styrke forskning og uddannelse for også derigennem at bidrage til øget vækst og bedre velfærd.
”Dansk økonomi er sund og robust. Forårspakken blev gennemført på det helt rigtige tidspunkt. I 2005 er der udsigt til rekord høj beskæftigelse og stigende offentlige overskud,” siger finansminister Thor Pedersen.

”Med finanslovforslaget viser regeringen endnu engang, at det kan lade sig gøre at føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor forbedringer af den offentlige service gennemføres samtidig med, at skatten nedsættes og gælden afdrages,” siger finansminister Thor Pedersen om forslaget, og fortsætter ”Med finanslovforslaget vil regeringen sikre fortsat fremgang og velfærd i Danmark, og sikre borgerne størst mulig frihed samtidigt med, at de får flere penge mellem hænderne.”

Af nye initiativer kan bl.a. nævnes:

 • Regeringen foreslår udmøntning af forskningsreserven mv. svarende til knap 3 mia. kr. i perioden 2005 til 2008, som forhandles med Folketingets partier.

 • Regeringen påbegynder opbygning af Højteknologifonden med 3 mia. kr. i 2005. Ud over det løbende afkast bliver fonden tilført 100 mill. kr. til ekstraordinær uddeling  i 2005.

 • På uddannelsesområdet er der afsat 875 mio.kr. i perioden 2005 til 2008 til nye initiativer, blandt andet en styrkelse af naturvidenskaberne. Herudover er der afsat en ramme på yderligere i alt 400 mio. kr. i perioden 2005 til 2008 målrettet initiativer for kortuddannede.

 • Der afsat 90 mio.kr. i perioden 2005 til 2008 til sunde og sikre fødevarer og i alt 400 mio. kr. i perioden 2005 til 2008 med henblik på bedre vilkår for børnefamilierne.

 • På kulturområdet er der nye initiativer for i alt knap 200 mio. kr. i perioden 2005 til 2008, bl.a. til fradrag for kulturdonationer og bedre vilkår for danske forfattere. Der er afsat 200 mio. kr. over fire år til naturprojekter i hele landet og godt 500 mio. kr. til en afgiftsnedsættelse for miljøvenlig svovlfri benzin og diesel.

 • Regeringen vil ved udmøntning af satspuljen på omkring 550 mio. kr. i 2005 søge opbakning til initiativer, der sikrer bedre vilkår for de svageste i det danske samfund. Herudover afsættes yderligere i alt 200 mio. kr. over fire år til nye initiativer.

 • Regeringen har løbende taget initiativer med henblik på sikring af flere fængselspladser, ligesom regeringen har styrket Politiets Efterretningstjenestes kapacitet. Samlet gennemføres nye initiativer i 2005 for knap 350 mio. kr. og ca. 650 mio.kr. i perioden 2005-2008.

 • Den fremrykkede udmøntning af social- og sundhedspuljen i Forårspakken indebærer en udvidelse af modtagerkredsen for den supplerende pensionsydelse og målrettede initiativer på sundhedsområdet for i alt 550 mio. kr. i 2005.

 • Finanslovforslaget indeholder en række initiativer på integrationsområdet, som skal sikre, at flere indvandrere og efterkommere kan klare sig i uddannelsessystemet og på det danske arbejdsmarked. Der afsættes 100 mio. kr. over fire år.

 • Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en ny flerårsaftale for forsvaret, der blandt andet fordobler kapaciteten til deltagelse i internationale operationer til 2.000 soldater.

 • Danmark ligger fortsat helt i toppen internationalt hvad angår ulandsbistand. Regeringen opprioriterer indsatsen for demokrati, menneskerettigheder og miljø inden for udviklingsbistanden, og tilfører herudover kampen mod HIV/AIDS yderligere 25 mio. kr. i 2005.

 • Med kommuneaftalerne er sygehuse og sundhedsområdet tilført ekstra 800 mio.kr., socialområdet og undervisning mv. tilført ekstra 650 mio.kr. ligesom serviceudgifterne i København og Frederiksberg kan stige med 200 mio.kr.

"Fremgang og velfærd - Finanslovforslaget 2005" kan downloades her.

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer