26.08.2004

Stigende overskud på statens finanser og de offentlige finanser i 2005


Overskuddet på de samlede offentlige finanser, der dækker stat, kommuner, amter, ATP, A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond, skønnes til 17,4 mia.kr. i 2004 og 29,7 mia.kr. i 2005.
For 2005 ventes overskuddet på statens finanser at udgøre 20,5 mia.kr., mens overskuddet i 2004 skønnes til 2,8 mia.kr. Det fremgår af Budgetoversigt 2, august 2004.


Se Budgetoversigt 2, august 2004 her.

Korrigeret for engangsforhold mv. skønnes DAU-overskuddet til 17,6 mia.kr. i 2005, mens det i 2004 skønnes til 6,7 mia.kr. Engangsforhold mv. medvirker således til en forøgelse af DAU-overskuddet i 2005 og en reduktion af DAU-overskuddet i 2004.

Statens overskud på DAU-saldoen i 2005 afspejler budgetteringen af de samlede statslige udgifter på 456,1 mia.kr. og de statslige indtægter på i alt 476,5 mia.kr. Stigningen i overskuddet fra 2004 til 2005 skyldes primært en skønnet vækst i statens indtægter på 25,8 mia.kr. afledt af blandt andet udsigten til bedring af konjunktursituationen og højere oliepriser.

Med henblik på opbygning af Højteknologifonden er der indregnet forventede engangsindtægter fra salg og omlægning af statslige aktiver.

Finanslovforslaget for 2005, Forårspakken og aftalerne om kommunernes økonomi i 2005, der ligger på linje med 2010-planen, afspejler regeringens økonomisk politiske prioriteringer i 2005.

De udgiftspolitiske prioriteringer i 2005 fokuserer blandt andet på sundhed og sygehuse, svage grupper, forskning og uddannelse, opkvalificering af kortuddannede, kultur, miljø og natur, regionalpolitik, retspolitik og integrationsindsatsen.  

Der skønnes et neutralt bidrag til den økonomiske aktivitet fra finanspolitikken i 2005, mens især nedsættelsen af skatten på arbejde medvirker til en ekspansiv aktivitetsvirkning svarende til 0,5 pct. af BNP i 2004.  

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer