24.09.2004

Finansministeren: Alle har ret til en mening om det nye byggeri på Christianshavn


Flere medier omtaler i dag, at Statens Ejendomssalg, (Freja ejendomme), uretmæssigt har afskåret naboejendommene til Krøyers Plads på Christianshavn fra at gøre indsigelser mod en lokalplan for området. Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af 6 højhuse på op til 55 meter på Krøyers Plads.


I den anledning udtaler finansminister Thor Pedersen:

 

”Alle borgere og virksomheder kan gøre indsigelser mod lokalplanforslaget fra Københavns Kommune. Ingen kan fratage borgere eller virksomheder de rettigheder de har, som følge af planloven.

 

De bestemmelser der er skrevet ind i skøderne ved Freja ejendommes salg af naboejendommene til Krøyers Plads, har ingen retlig virkning, og jeg opfordrer alle der har et synspunkt om det planlagte byggeri, til at komme frem med det.”

 

Finansministeren fortsætter: ”Jeg finder, at de formuleringer, som Freja ejendomme har anvendt i skøderne er uheldige, og jeg har derfor i dag bedt Freja ejendomme om ikke fremover at anvende sådanne bestemmelser.

 

Freja ejendomme vil herefter ikke forsøge at håndhæve de bestemmelser, som er indgået. Jeg håber på denne baggrund, at naboerne i området vil give deres mening til kende om det foreslåede byggeri.”

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer