07.10.2004

Bred aftale om vilkårene for salg af aktier i DONG A/S


Regeringen har i dag aftalt vilkårene for et salg af aktier i DONG A/S med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.”Med den fulde åbning af naturgasmarkedet for konkurrence 1. januar 2004 blev DONG’s monopol endegyldigt brudt,” siger finansminister Thor Pedersen. ”Alle naturgasforbrugere kan nu frit vælge leverandør. Dermed er grunden lagt for at få private aktionærer ind i DONG’s ejerkreds. Det vil også understrege, at DONG er underlagt samme forretningsmæssige vilkår som sine konkurrenter.” Finansministeren fortsætter:

”Det danske – og europæiske – naturgasmarked er endnu ikke fuldt udviklet. Jeg forventer, at staten med tiden kan afhænde alle sine aktier i DONG, afhængigt af hvor hurtigt udviklingen af et velfungerende og konkurrencepræget naturgasmarked vil forløbe.”

”Jeg er glad for at det er lykkedes at få en bred politisk opbakning til vilkårene for salg af aktier i DONG. Regeringen vil på denne baggrund forberede et salg af en minoritetsaktiepost i selskabet. Det er hensigten at gennemføre et salg til en bred ejerkreds i tilknytning til en børsintroduktion af DONG på Københavns Fondsbørs.”

Finansministeriet har engageret investeringsbanken N.M. Rothschild & Sons og advokatfirmaet Jonas Bruun til at rådgive staten om aktiesalget.

Nedenfor følger aftaleteksten:


Vilkår for salg af aktier i DONG A/S

  • Parterne er enige om, at aftalerne om, at naturgasinfrastrukturen – naturgasnettet og naturgaslagre – skal forblive i offentligt eje (Reform-opfølgningsaftalen af 22. marts 2000 og Aftalen om Naturgasforsyning og Energibesparelser af 29. maj 2001), er opfyldt, så længe staten bevarer aktiemajoriteten i DONG A/S. I tilfælde af at aktiemajoriteten afhændes, skal staten først tilbagekøbe naturgasnettet og naturgaslagrene fra selskabet.

  • Parterne er åbne over for salg af alle statens aktier i DONG A/S. En afgivelse af statens aktiemajoritet inden 1. januar 2015, hvad enten det sker gennem aktiesalg, fusion eller på anden vis, vil dog kræve enighed mellem parterne.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer