04.10.2004

Finansministeriet udbyder en 4-årig rammekontrakt vedrørende vurdering af statslige ejendomme


Der udbydes en 4-årig rammekontrakt om vurdering og værdiansættelse af statsejede ejendomme med henblik på apportindskud i henhold til aktieselskabsloven i Statens Ejendomssalg A/S.

Staten ejer en række faste ejendomme. Ejendommene tjener forskellige formål og opgaver inden for staten, og der er derfor tale om en meget alsidig og forskelligartet ejendomsportefølje. Af ejendomstyper kan eksempelvis nævnes tjenesteboliger, kontorbygninger, kaserner, depoter, fængsler, arresthuse, undervisningsbygninger, ubebyggede grunde m.v.


Det sker løbende, at visse ejendomme ikke længere skal anvendes til statslige formål, Staten kan vælge at afhænde de frigjorte ejendomme til det af staten stiftede ejendomsselskab, Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme). Afhændelse af ejendommene til Freja ejendomme sker på baggrund af en vurdering af ejendommene i henhold til aktieselskabslovens bestemmelser om apportindskud.

Der udbydes en 4-årig rammekontrakt om vurdering og værdiansættelse af statsejede ejendomme med henblik på apportindskud i henhold til aktieselskabsloven i Statens Ejendomssalg A/S. Der er tale om et endnu ukendt antal ejendomme, ligesom der ikke kan angives en nærmere geografisk placering af ejendommene.

Der henvises i øvrigt til udbudsbekendtgørelsen 2004/S 193-164743 på EU-tidendes hjemmeside - klik her.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer