01.10.2004

Pengene til ældrepakken anvendt til formålet


En ny undersøgelse dokumenterer, at kommunerne har anvendt den halve milliard kr. årligt, som regeringen afsatte fra finansloven for 2002 og frem, til et generelt løft på ældreområdet i forbindelse med indførelsen af frit valg.
Undersøgelsen viser, at kommunerne har løftet udgifterne med en halv milliard kr. på ældreområdet i forlængelse af ældrepakken. De kommunale budgetter for 2004 tyder endvidere på, at kommunerne har fortsat gennemførelsen af ældrepakken.


”Jeg er naturligvis tilfreds med, at undersøgelsen dokumenterer, at pengene fra ældrepakken er brugt efter hensigten. Ældrepakken med bl.a. frit valg, erstatningshjælp og den mere fleksible hjemmehjælp er en markant forbedring af ældreplejen. Borgerne har bl.a. fået sikkerhed for at få den tildelte hjælp og større mulighed for selv at vælge, hvem der skal komme i hjemmet hos den enkelte, og hvordan opgaverne skal udføres”, siger finansminister Thor Pedersen.

Regeringen og KL iværksatte undersøgelsen, fordi der har været synspunkter fremme om, at midlerne i ældrepakken ikke er blevet brugt efter hensigten. Problemet har været, at udgifterne til ældreområdet ikke entydigt kan læses af de kommunale regnskaber.

Baggrund:
I overensstemmelse med regeringsgrundlaget afsatte regeringen på finansloven for 2002 ½ milliard kroner årligt til et generelt løft på ældreområdet i forbindelse med indførelse af frit valg. Der har efterfølgende været synspunkter fremme om, at midlerne ikke har været anvendt til formålet.

På baggrund af denne usikkerhed iværksatte Regeringen og KL en undersøgelse med henblik på at få et mere retvisende billede af udgifterne på ældreområdet og implementeringen af ældrepakken. Undersøgelsen, hvori indgår besvarelser fra 96 pct. af landets kommuner, har givet et mere præcist billede af udgiftsudviklingen på ældreområdet.

Undersøgelsen foreligger nu og bekræfter, at kommunerne har anvendt rammeløftet til ældrepakken efter hensigten. Undersøgelsen viser, at kommunerne har løftet udgifterne med 484 mio. kr. på ældreområdet i forlængelse af ældrepakken, når der tages højde for omstillingsudgifter og ændret konteringspraksis. Pga. den usikkerhed om udgiftsudviklingen fra 2001 til 2002, som indførelsen af grundtakstfinansieringen har skabt, kan den faktiske udgiftsvækst have været væsentligt højere. De grundtakstbelagte udgifter konteres delvist sammen med ældreudgifterne.


For at læse hele resultatet af undersøgelsen - klik her.

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer